søndag 20. oktober 2013

Snubletråd - med livet som innsats

Regjeringen Stoltenberg, her ved finansminsiter Johnsen endret veinormalen få dager før de går av - og overlater regningen til ny regjering. Selv ønsket de bare å bygge 22 km med midtrekkverk på to- og trefelts vei i 2014.
Snubletråd i Statsbudsjettet
Torsdag den 10. oktober endret Regjeringen Stoltenberg II retningslinjene for bruk av midtrekkverk slik at flere veier skal kunne få midtrekkverk. Dette vil kunne redusere tallet på drepte og hardt skadde i trafikken betydelig, sier samferdselsminister Marit Arnstad.