torsdag 14. juli 2011

Europaveg 10

Europavei 10 (E10), er en europavei som går mellom Å i Lofoten og Luleå i Sverige. Det norske avsnittet hadde betegnelsen Kong Olav Vs vei, før Lofast-traseen kom. Veien krysser riksgrensen på Bjørnfjell rett nord for Narvik.

Trasé fastlagt av UNECE: Å i Lofoten - Harstad - Narvik - Kiruna - Luleå.

Veien gikk tidligere om Melbu, Stokmarknes og Sortland. Ny europavei 10 mellom Fiskebøl og Gullesfjordbotn («Lofast») åpnet 1. desember 2007 av dronning Sonja. Delstrekningen mellom Fiskebøl og Raftsundet ble åpnet i 1998

Kilde: Wikipedia

Riksveg 3

Rv3 er hovudvegen gjennom Østerdalen og er stamveg. Riksvegen går mellom E6 ved Stange i Hedmark fylke og E6 ved Ulsberg iRennebu kommune i Sør-Trøndelag fylke. Vegen er 291,3 km lang, med 277,8 km i Hedmark og 13,5 km i Sør-Trøndelag.

Riksveg 3 er den mest brukte vegen for transport mellom Oslo og Trondheim, med ca. 90 % av tungtrafikken og mesteparten av personbiltrafikken mellom dei to byane. Årsaka er at vegen er ca. 42 km kortare enn E6 og har betre kurvatur, går gjennom færre tettstader og har mindre bakkar.


Kilde: Wikipedia

onsdag 13. juli 2011

Biltur Oslo-Lofoten

I morgen tidlig starter jeg bilturen som skal ta meg fra Oslo til Lofoten via Trondheim, Bogenes-Lødingen og Lofoten.

Turens første etappe Oslo-Trondheim (via Rv3 Østerdalen og E6)
Beregnet tid 6 timer 51 min på 497 km iflg. Google maps


Vis større kart

Her ser dere turen fra Trondheim til Bogenes (ferje mellom Bogenes - Lødingen)

Beregnet tid iflg. Google 10 timer 33 min på 818 km statlig riksveg, det meste usikret veg.

Siste etappe - Lødingen - Vestvågøy i Lofoten

Beregnet tid 2 timer 11 min på 162 kilometer usikret statlig riksveg E10