fredag 27. februar 2009

Svensk Vägverket: Midrekkverk er i særklasses det mest effektive

Mine tanker går idag til familie og venner av de 4 hardt skadde i frontkollisjonen på rv 52.

Midtrekkverk er i særklasse det mest effektive middelet for å redusere antall alvorlige trafikkulykker, sier Björn Tillström, prosjektleder i det svenske Vägverket.
I et nyhetbrev fra det svenske Vägverket melder de om at " Mitträcken gör smala vägar säkrare" - "Midtrekkverk gjør smale veger sikrere".

Svenske må sies å ha lykkes i stor grad med å redusere antall drepte og hardt skadde i trafikken ved blant annet å ha bygget 4000 km midtrekkverk og skal sikre 85 % av vegene med midtrekkverk.

Jeg forventer at Nasjonal Transportplan som blir lagt fram av regjeringen inneholder samme krav til sikring av våre veier. Hvis ikke er regjeringens nullvisjon på veien en vits!

Med trolske lyseffekter skal bilistene holdes våkne mens de kjører på nye E6, fra Gardemoen og nordover. Dette er en vei med motorvei standard, dvs med fysisk midtdeler som hindrer frontkollisjoner med 100%.

Les mer på sidene til Nei til Frontkollisjoner
Nyhetsbrevet fra Svensk Vägverket (pdf)
Se fra Landstinget, der jeg stiller vår Statsminister spørsmål