tirsdag 17. juli 2012

Like mange drept i frontkollisjoner

42 omkom og 92 hardt skadd i frontkollisjoner i perioden januar-juni 2012

Over 50% av alle drepte på norske veier i 2012, omkom i frontkollisjoner. I tillegg omkom 21 i utforkjøringer.

Til sammen 81 personer mistet livet på norske veier i første halvår 2012, viser en foreløpig oversikt fra SSB. Dette var 2 færre enn første halvår i fjor. 

Det har de senere årene vært en nedgang i antall drepte på norske veier. Men ikke i frontkollisjoner.