torsdag 26. september 2013

Alkobom ved norske havner

Fra den automatiske "nykterhetskontrollen" ved havnen i Göteborg i Sverige.
Ny alkohol-boom i Göteborg havn har stoppet den først mistenkt berusede føreren.
Mandag morgen blåste en merkbart påvirket vogntogsjåfør og han er nå mistenkt for promillekjøring.

Sjåføren kom med fergen Stena Line fra terminalen i Tyskland og mistenkte hadde over 1,0 promille alkohol i blodet.

onsdag 25. september 2013

Riksvei 3 - rusissk rulett

I forslaget til Statens vegvesens handlingsprogram 2014-2017 som ble lagt fram denne uken åpnes det for at det kun skal bygges 6 km ny møtefri og sikret vei med midtrekkverk på dødsveien Rv.3. 
For meg er dette er stort paradoks samtidig som Vegvesenet sier: Vi ønsker å videreutvikle rv 3 som en viktig veiforbindelse for godstransporten mellom Oslo og Trondheim!  Spesielt når vi allerede idag vet at rundt 80-90 % av tungtrafikken og mesteparten av personbiltrafikken mellom Oslo og Trondheim foregår på rv. 3
Spesielt på vinterstid med skiftende føreforhold er det med hjerte i halsen mange forserer riksvei 3. Bildet: famsimile østlendingen.no/foto:Rolf Arne Moen
I første fireårsperiode legges det også opp til å starte byggingen av ny rv 3 på strekningen Ommangsvollen – Grundset i Hedmark, inkludert ny rv 25 fra kryss med rv 3 ved Åkroken til Basthjørnet (Elverum). Prioriteringen er betinget av at det blir tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering av prosjektet.