lørdag 15. mars 2008

Høyt elsket..........


Den 15. mars 1968 ble min lillesøster, Anne-Cathrine født. Hun døde i en tragisk frontkollisjon den 17. juli 2006, hvor også hennes mann og yngste datter ble drept på E39.

Idag ville hun ha fylt 40 år!

Mine tanker går i dag til hennes 2 gjenlevelde barn, Kim-André og Thea.

Se en minnesvideo om henne, Arnt-Olav og lille Andrea her

fredag 14. mars 2008

Det er ikke fare for livet…

Arne Aase, Trygg Trafikk, Hordaland

"Det er ikkje fare for livet…

Etter mange trafikkulukker les me i avisa at ”det er ikkje fare for livet”. Men kva liv det vert etter trafikkulukka, er det svært få som får vite noko om. Mange trafikkofre som får denne karakteristikken slit med alvorlege skadar resten av livet.
Dersom det er omkomne etter trafikkulukka, tek mange del i sorga til dei etterlatne – og slik skal det vere. Men mange gløymer dei som får karakteristikken ”det er ikkje fare for livet”. Mange av desse vil sitte i rullestol resten av livet, eller dei vil slita med store mén.

Kor mange er det då som tek del i deira sorg? Kor mange er villige til å ta del i deira framtidige liv? Kor mange er det eigentleg som får vite om deira skadeomfang? Kor mykje er avisene interesserte i å skriva om det verkelege skadeomfanget etter trafikkulukkene?

Det er noko som heiter ”å bry seg”. Er vi flinke nok til det?

I ulukkesstatistikken vert alle sett inn i skadekategoriar – omkomne, alvorleg skadd, hardt skadd, og lettare skadd. På ulukkesstaden er det ofte politiet, etter det dei ser, evt i samråd med redningspersonell, som skriv inn i skjemaet skadegraden til den trafikkskadde. Dette kan vere vanskeleg for politiet i spå om framtida, om kva skader den trafikkskadde eigentleg vil få. Derfor kan ofte statistikkane etter trafikkulukker vere svært missvisande."
Les mer om dette på Trygg Trafikks sider


Psykolog Atle Dyregrov: - Lite forståelsesfulle

Psykolog Atle Dyregrov kjenner godt til den vanskelige situasjonen som folk i dyp sorg opplever i møtet med systemet. Fra sitt daglige virke som daglig leder for Senter for Krisepsykologi kjenner psykolog og spesialist i klinisk psykologi, Atle Dyregrov, til folk som har blitt trukket i lønn fra arbeidgiveren fordi sorgen har gjort dem ute av stand til å arbeide.

- Mange møter lite forståelsesfulle leger som sier «Nå må du komme deg tilbake i jobb, nå har du vært ute så lenge». Disse legene forstår ikke at dette er et problem som ikke lar seg løse ved at de forsøker å være strenge mot dem, sier Dyregrov til Aftenposten.no.
Les mer om dette på Aftenposten.no

Kristin Halvorsen og Jens har tapt 113 milliarder siden november


Gatelysene langs E6 mellom Bobyn og «vekta» på Vinne var slukket under minnemarkeringen fredag kveld. Isteden lyste fakler for hver skadde person og lyssatte biler for hver trafikkdrepte i 2007 opp strekningen. Alle lysene illustrerte omfanget av trafikkulykkene i Nord-Trøndelag på bare ett år.

Ved utgangen av februar var verdien av Oljefondet 1970 milliarder kroner. Det er ned 30 milliarder fra januar og 113 milliarder fra toppen i november.

Kommunikasjonsdirektør Siv Meisingseth i Norges Bank trekker også frem kronekursen og utviklingen i aksjemarkedet som årsaker til fallet.

- Oljefondets størrelse varierer fra måned til måned. Nå er det igjen under 2000 millarder og det var ikke uventet. Årsaken til at det blir svingninger kan være markedbevegelser og endring i kronekurs. Vi investererer på lang sikt og en nedgang som dette er ikke alvorlig for oljefondet, sier Meisingseth.

Sjeføkonomi Harald Magnus Andreassen i First Securitis: - Det går opp og ned. Dette er den type småkrusninger som man må være beredt på.

Kan oljefondet brukes til å redde norske liv på veien?

Oljefondet investeres utenfor Norge til glede for næringslivet i andre landog den globale finanseliten. Bortsett fra Regjeringens kjøp av aksjer i Aker til over 5 milliarder og i StatiolHydro til 6 milliarder.

Kunne disse pengene vært brukt til å investere i norsk infrastruktur? Som en investering for kommende generasjoner og for å styrke den norske økonomi? Vi vet at oljen en dag tar slutt, og da skal fremtidige generasjoner leve av hva fastlands Norge greier å produsere.

På Snøhvitt utenfor Hammerfest har Statiol investert svimlende 60 milliarder kroner. Dette er investeringer som den norske økonomien ser ut til å ha klart å fordøye uten å ha påvirket hverken prisstigningen eller rentesituasjonen i noen grad.

I Norge er det stor mangel på statlige investeringer på mange samfunnsområder, men ingenting av vår felles formue skal brukes på dette. Både jernbanen og veiene skriker etter manglende vedlikehold og manglende nye investeringer. Dette kuliminerer i problemene med forsinkelser spesielt for østlandsområdet for NSB, og i drepte og lemlestede liv på veien. Bare i frontkollisjoner ble hele 127 menneskliv drept på norske veier. Fysiske midtdelerer på mange av våre stamveier og riksveier kunne reddet mange av disse.

I EU-regionene foregår det nå et stort program hvor det investeres store beløp i infrastrukturen. Dette for å møte konkurransen fra blant annet landene i Øst-Europa og Asia.

Sparer vi oss til fant?

Les også: Åpner for bruk av oljepenger til investering i vei
                 Oljefondet er nå på over to billioner kroner

Japanske forskere har funnet svaret!

Japanske forskere har funnet løsningen. Som regel er det verken ulykker, veiarbeid eller flaskehalser.

Det er rett og slett for mye trafikk som fører til kø.

Forskningen, som nylig ble produsert i New Journal of Physics, viser hvordan selv den minste nedbremsing eller fartsreduksjon forplanter seg bakover i bilrekkene, og dermed skaper kaos og kø.

Les mer om dette på Dagbladet.no: Derfor blir det trafikk-kork

Les også: Liv Signe Navarsete åpner for bruk av oljepenger til investering i vei

onsdag 12. mars 2008

Ras på E18 ved Drammen

To nordgående felt er nå sperret på en av de mest trafikkerte strekninger i landet.

I dagbladet. no kan du lese om raset som gikk ved 15:15 tiden idag.

Se også videoen nedenfor, ang standarden på E18 ned til Kristiansand


Lag link til alle som blogger deg.


Twinkly heter en ny tjeneste som gjør at du kan knytte større nyhetsområder sammen med blogger.

Dette sier Twingly på sine sider
Hva er Twingly?
Twingly er en pingtjeneste og bloggsøkemotor som knytter sammen større nyhetsområder med bloggosfæren. Vi gir nyhetsområder mulighet til å koble tilbake til bloggene som kommenterer artiklene deres.

Dagbladet kjører også en artikkel på sin nettside som du kan lese mer om her:
Vi linker til alle som blogger om oss

tirsdag 11. mars 2008

Inggard Lereim, professor dr.med. ved NTNU: -Trafikkskader er grovt underrapportert


Inggard Lereim, professor dr.med. ved NTNU: -Trafikkskader er grovt underrapportert

Offentlig statistikk viser at 12.000 blir trafikkskadd i Norge hvert år. 41.000 er det rette tallet, ifølge statistikker fra helsevesenet.

– Det er en svær underrapportering av trafikkulykker. Det skyldes at politikere og offentlige instanser tar utgangspunkt i politiets rapportering. Størst er underrapporteringen av sykkelulykker, sier Inggard Lereim, professor dr.med. ved NTNU i Trondheim og leder i Norsk trafikkmedisinsk forening.

De store mørketallene ble presentert av Lereim på trafikksikringskonferansen i Stavanger den 5. mars i år. Konferansen var i regi av foreningen Nei til Frontkollisjoner.


TRAFIKKSKADDE
Helsevesenet: Rapporter om 41.200 trafikkskader i året.

Bilførere: 19 pst. - 7800 skader.
Passasjerer: 16 pst. - 5600 skader.
I tyngre kjøretøy: 4 pst. - 1700 skader.
I buss: 1 pst. - 500 skader.
Motorsyklister: 7pst. - 2900 skader.
Mopedister: 6 pst. - 2500 skader.
Fotgjengere: 13 pst. - 5300 skader.
Syklister: 33pst. - 13.600 skader.

Professoren støtter det arbeidet som skjer for å skille motgående trafikk av kjøretøyer med fysiske sperrer. Det vil redusere antall møteulykker, en type ulykker som fører til mange trafikkdrepte og omfattende personskade.

– Det må være rom for at bilførere kan gjøre feil. Derfor er det all grunn til å støtte tiltak med midtdelere. Men det må også være rom for å kunne kjøre forbi noen steder, sier Lereim.

Les mer på Aftenbladet.no:
Trafikksikringskonferanse i Stavanger: Trafikkskader er grovt underrapportert

mandag 10. mars 2008

Oppland AP: -Vi trenger økt fokus på samferdsel!

Fylkesleder Solveig Rindhølen Oppland Arbeiderparti ønsker økt satsing på samferdsel.

Hun viser til at det er stor fraflytting og at det bør brukes mer penger på veg og jernbane i Innlandet.
- Vi trenger økt fokus på samferdsel både nasjonalt, men også spesifikt i Hedmark og Oppland. Jeg syns at vårt område har fått for lite fokus på våre utfordringer, sier Rindhølen.
Hun mener at innlandsfylkene er de store taperne når det gjelder distriktspolitikken, og at dette kommer til å bli den viktigste saken på fylkespartiets årsmøte i helga.

- Vi må nå få samlet og hevet røsten om våre felles utfordringer i Innlandet, sier fylkeslederen.

Personlig mot - hvem er først ute i Regjeringen og Stortinget?


Hvem er først ut?

Hvem snakker om en nullvisjon på veien - og FAKTISK mener noe med det, og ikke minst gjør noe i aktiv budsjettarbeid og i utførende politiske handlinger?

Hvem kan se tilbake, når årene i politikken er over, og virkelig si at jeg GJORDE noe for å stoppe alle disse meningsløse drapene på våre veier?

Hvem kan slå seg på brystet og si: Jeg bidro til at vi faktisk kom nærmere NULLVISJONEN! Reduskjonen i antall drepte i frontkollisjoner/møteulykker gikk faktisk ned fra de årlige 100 livene, til halvparten 50!

Det handler om PERSONLIG MOT!

søndag 9. mars 2008

Regnbuen - tatt fra toppen av St. Hanshaugen

Tatt med mobilen Sony Ericsson K800i av Geirr Tangstad-Holdal, og blogget direkte fra stedet. Klikk på bildet for å se en større versjon.