mandag 10. mars 2008

Oppland AP: -Vi trenger økt fokus på samferdsel!

Fylkesleder Solveig Rindhølen Oppland Arbeiderparti ønsker økt satsing på samferdsel.

Hun viser til at det er stor fraflytting og at det bør brukes mer penger på veg og jernbane i Innlandet.
- Vi trenger økt fokus på samferdsel både nasjonalt, men også spesifikt i Hedmark og Oppland. Jeg syns at vårt område har fått for lite fokus på våre utfordringer, sier Rindhølen.
Hun mener at innlandsfylkene er de store taperne når det gjelder distriktspolitikken, og at dette kommer til å bli den viktigste saken på fylkespartiets årsmøte i helga.

- Vi må nå få samlet og hevet røsten om våre felles utfordringer i Innlandet, sier fylkeslederen.

Ingen kommentarer: