tirsdag 11. mars 2008

Inggard Lereim, professor dr.med. ved NTNU: -Trafikkskader er grovt underrapportert


Inggard Lereim, professor dr.med. ved NTNU: -Trafikkskader er grovt underrapportert

Offentlig statistikk viser at 12.000 blir trafikkskadd i Norge hvert år. 41.000 er det rette tallet, ifølge statistikker fra helsevesenet.

– Det er en svær underrapportering av trafikkulykker. Det skyldes at politikere og offentlige instanser tar utgangspunkt i politiets rapportering. Størst er underrapporteringen av sykkelulykker, sier Inggard Lereim, professor dr.med. ved NTNU i Trondheim og leder i Norsk trafikkmedisinsk forening.

De store mørketallene ble presentert av Lereim på trafikksikringskonferansen i Stavanger den 5. mars i år. Konferansen var i regi av foreningen Nei til Frontkollisjoner.


TRAFIKKSKADDE
Helsevesenet: Rapporter om 41.200 trafikkskader i året.

Bilførere: 19 pst. - 7800 skader.
Passasjerer: 16 pst. - 5600 skader.
I tyngre kjøretøy: 4 pst. - 1700 skader.
I buss: 1 pst. - 500 skader.
Motorsyklister: 7pst. - 2900 skader.
Mopedister: 6 pst. - 2500 skader.
Fotgjengere: 13 pst. - 5300 skader.
Syklister: 33pst. - 13.600 skader.

Professoren støtter det arbeidet som skjer for å skille motgående trafikk av kjøretøyer med fysiske sperrer. Det vil redusere antall møteulykker, en type ulykker som fører til mange trafikkdrepte og omfattende personskade.

– Det må være rom for at bilførere kan gjøre feil. Derfor er det all grunn til å støtte tiltak med midtdelere. Men det må også være rom for å kunne kjøre forbi noen steder, sier Lereim.

Les mer på Aftenbladet.no:
Trafikksikringskonferanse i Stavanger: Trafikkskader er grovt underrapportert

Ingen kommentarer: