fredag 14. mars 2008

Det er ikke fare for livet…

Arne Aase, Trygg Trafikk, Hordaland

"Det er ikkje fare for livet…

Etter mange trafikkulukker les me i avisa at ”det er ikkje fare for livet”. Men kva liv det vert etter trafikkulukka, er det svært få som får vite noko om. Mange trafikkofre som får denne karakteristikken slit med alvorlege skadar resten av livet.
Dersom det er omkomne etter trafikkulukka, tek mange del i sorga til dei etterlatne – og slik skal det vere. Men mange gløymer dei som får karakteristikken ”det er ikkje fare for livet”. Mange av desse vil sitte i rullestol resten av livet, eller dei vil slita med store mén.

Kor mange er det då som tek del i deira sorg? Kor mange er villige til å ta del i deira framtidige liv? Kor mange er det eigentleg som får vite om deira skadeomfang? Kor mykje er avisene interesserte i å skriva om det verkelege skadeomfanget etter trafikkulukkene?

Det er noko som heiter ”å bry seg”. Er vi flinke nok til det?

I ulukkesstatistikken vert alle sett inn i skadekategoriar – omkomne, alvorleg skadd, hardt skadd, og lettare skadd. På ulukkesstaden er det ofte politiet, etter det dei ser, evt i samråd med redningspersonell, som skriv inn i skjemaet skadegraden til den trafikkskadde. Dette kan vere vanskeleg for politiet i spå om framtida, om kva skader den trafikkskadde eigentleg vil få. Derfor kan ofte statistikkane etter trafikkulukker vere svært missvisande."
Les mer om dette på Trygg Trafikks sider


Psykolog Atle Dyregrov: - Lite forståelsesfulle

Psykolog Atle Dyregrov kjenner godt til den vanskelige situasjonen som folk i dyp sorg opplever i møtet med systemet. Fra sitt daglige virke som daglig leder for Senter for Krisepsykologi kjenner psykolog og spesialist i klinisk psykologi, Atle Dyregrov, til folk som har blitt trukket i lønn fra arbeidgiveren fordi sorgen har gjort dem ute av stand til å arbeide.

- Mange møter lite forståelsesfulle leger som sier «Nå må du komme deg tilbake i jobb, nå har du vært ute så lenge». Disse legene forstår ikke at dette er et problem som ikke lar seg løse ved at de forsøker å være strenge mot dem, sier Dyregrov til Aftenposten.no.
Les mer om dette på Aftenposten.no

Ingen kommentarer: