mandag 10. mars 2008

Personlig mot - hvem er først ute i Regjeringen og Stortinget?


Hvem er først ut?

Hvem snakker om en nullvisjon på veien - og FAKTISK mener noe med det, og ikke minst gjør noe i aktiv budsjettarbeid og i utførende politiske handlinger?

Hvem kan se tilbake, når årene i politikken er over, og virkelig si at jeg GJORDE noe for å stoppe alle disse meningsløse drapene på våre veier?

Hvem kan slå seg på brystet og si: Jeg bidro til at vi faktisk kom nærmere NULLVISJONEN! Reduskjonen i antall drepte i frontkollisjoner/møteulykker gikk faktisk ned fra de årlige 100 livene, til halvparten 50!

Det handler om PERSONLIG MOT!

Ingen kommentarer: