fredag 14. mars 2008

Kristin Halvorsen og Jens har tapt 113 milliarder siden november


Gatelysene langs E6 mellom Bobyn og «vekta» på Vinne var slukket under minnemarkeringen fredag kveld. Isteden lyste fakler for hver skadde person og lyssatte biler for hver trafikkdrepte i 2007 opp strekningen. Alle lysene illustrerte omfanget av trafikkulykkene i Nord-Trøndelag på bare ett år.

Ved utgangen av februar var verdien av Oljefondet 1970 milliarder kroner. Det er ned 30 milliarder fra januar og 113 milliarder fra toppen i november.

Kommunikasjonsdirektør Siv Meisingseth i Norges Bank trekker også frem kronekursen og utviklingen i aksjemarkedet som årsaker til fallet.

- Oljefondets størrelse varierer fra måned til måned. Nå er det igjen under 2000 millarder og det var ikke uventet. Årsaken til at det blir svingninger kan være markedbevegelser og endring i kronekurs. Vi investererer på lang sikt og en nedgang som dette er ikke alvorlig for oljefondet, sier Meisingseth.

Sjeføkonomi Harald Magnus Andreassen i First Securitis: - Det går opp og ned. Dette er den type småkrusninger som man må være beredt på.

Kan oljefondet brukes til å redde norske liv på veien?

Oljefondet investeres utenfor Norge til glede for næringslivet i andre landog den globale finanseliten. Bortsett fra Regjeringens kjøp av aksjer i Aker til over 5 milliarder og i StatiolHydro til 6 milliarder.

Kunne disse pengene vært brukt til å investere i norsk infrastruktur? Som en investering for kommende generasjoner og for å styrke den norske økonomi? Vi vet at oljen en dag tar slutt, og da skal fremtidige generasjoner leve av hva fastlands Norge greier å produsere.

På Snøhvitt utenfor Hammerfest har Statiol investert svimlende 60 milliarder kroner. Dette er investeringer som den norske økonomien ser ut til å ha klart å fordøye uten å ha påvirket hverken prisstigningen eller rentesituasjonen i noen grad.

I Norge er det stor mangel på statlige investeringer på mange samfunnsområder, men ingenting av vår felles formue skal brukes på dette. Både jernbanen og veiene skriker etter manglende vedlikehold og manglende nye investeringer. Dette kuliminerer i problemene med forsinkelser spesielt for østlandsområdet for NSB, og i drepte og lemlestede liv på veien. Bare i frontkollisjoner ble hele 127 menneskliv drept på norske veier. Fysiske midtdelerer på mange av våre stamveier og riksveier kunne reddet mange av disse.

I EU-regionene foregår det nå et stort program hvor det investeres store beløp i infrastrukturen. Dette for å møte konkurransen fra blant annet landene i Øst-Europa og Asia.

Sparer vi oss til fant?

Les også: Åpner for bruk av oljepenger til investering i vei
                 Oljefondet er nå på over to billioner kroner

Ingen kommentarer: