mandag 21. mai 2012

Tøi: Det er midtdelere som først og fremst redder liv

Fysiske livreddende sikkerhetsbarrierer mellom kjøreretningene reduserer antall dødsulykker med 80% og hardt skadde med opp mot 46%.
I en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt, fastslås det igjen at det er fysisk bedre veier og midtdelere som først og fremst redder liv på veiene.

Rapporten fra Transportøkonomisk institutt (TØI) er laget på oppdrag fra Samferdselsdepartementet og viser at verdien av holdningskampanjer og endret atferd i trafikken er mer tvilsom.