mandag 11. april 2016

De farlige trafikantene


Det finnes mange farlige trafikanter ute i trafikken, både som gående, med og uten motor på tohjul og de med motor og flere hjul.

”Det må tenkes igjennom hvor mange ulykker med drepte og hardt skadde som forårsakes av personer som systematisk beveger seg på utsiden av samfunnet, og som i liten grad vil påvirkes av
tiltakene som omtales i dette dokumentet. Et mulig anslag kan være at disse forårsaker 100 - 200 drepte og hardt skadde pr år, og at dette antallet vil være noenlunde konstant gjennom planperioden.

Hvordan skal målet om maksimalt 500 drepte og hardt skadde i 2024 vurderes i lys av dette?”

søndag 10. april 2016

Prøveprosjekt med elbusser i Oslo

Oslo skal i gang med et prøveprosjekt i samarbeid med London, der målet er å starte et prøveprosjekt med elbusser i Oslo allerede nå i år.

(Foto: Volvo Bussar AB)

Det er et uttalt mål at Oslos kollektivtrafikk kun skal kjøre på fornybar energi innen 2020. I 2025 skal bussene som kjører for Ruter bestå av busser med null- og lavutslippsteknologi. Og av disse skal rundt 60 prosent av bussene være elektriske.