søndag 10. april 2016

Prøveprosjekt med elbusser i Oslo

Oslo skal i gang med et prøveprosjekt i samarbeid med London, der målet er å starte et prøveprosjekt med elbusser i Oslo allerede nå i år.

(Foto: Volvo Bussar AB)

Det er et uttalt mål at Oslos kollektivtrafikk kun skal kjøre på fornybar energi innen 2020. I 2025 skal bussene som kjører for Ruter bestå av busser med null- og lavutslippsteknologi. Og av disse skal rundt 60 prosent av bussene være elektriske.


Elektriske busser produsere mindre klimagassutslipp , mindre støy og frigjør biodrivstoff til andre tunge kjøretøyer som er vanskeligere å elektrifisere. Svenske produsenter vil begynne å produsere elektriske busser i stor skala om kort tid.

Hvilke ruter som blir først ut er ennå ikke klart, meg bekjent. Det er ikke først og fremst teknologien, men logistikken rundt som blir utfordringen i prosjektet, som blant annet ladestasjoner på holdeplassene.

VIL LADE UNDERVEIS

El-busser består av to ulike elektriske konsepter. Enten fyller man bussen med nok batterikapasitet for kjøring om dagen, og lader om natten når bussene ikke er i bruk. Alternativt velges mindre batteripakker og lader bussen gjennom hele dagen via hurtigladestasjoner ved bussholdeplassen. Volvo satser nå alt på dette konseptet.


Pantografen som lader elbussens batterier er montert på ladestasjonen og senkes ned på kontaktpunktene på taket av bussen. Slik reduseres vedlikeholdet på bussene. Foto: Siemens
- Hurtiglading på holdeplass gir en sunnere økonomi fordi flere busser kan bruke samme ladestasjon og ladetiden er bare på noen få minutter. Samtidig vil busser som lades ofte, ikke ha behov for store batteripakker om bord. Med andre ord handler dette om et konsept som gjør at vi kan frakte passasjerer og ikke batterier, sier markedsdirektør Svenn-Åge Løkken i Volvo Buses.

Slik ladeteknologi finnes og er i daglig drift på bussruter både i Stockholm, Gøteborg og Hamburg. Volvo vil fra høsten 2016 starte masseproduksjon av elektriske busser og de vil følgelig være tilgjengelige tidlig i 2017.

SPARE 750 MILLIONER
I en fersk studie fra Siemens og Volvo konkluderes det med at sammenlignet med tradisjonelle dieselbusser vil man med elektriske busser kunne spare 750 millioner kroner over ti år. Det til tross for at elektriske busser i dag er omlag dobbelt så dyre som vanlige busser. Hva er det som er årsaken til at elektrisk likevel er mer lønnsomt over tid?


I april 2015 sendte Boreal Transport landets to første hel-elektriske busser ut i ordinær rutetrafikk mellom Stavanger og Sandnes. Enova har støttet pilotprosjektet med 2,2 millioner kroner.

STAVANGER
I Stavanger har de vært i gang med utprøving av to elbusser i en kort periode nå. Prosjektleder for elbussprosjektet i Boreal transport, Rolf Michael Odland, uttalte for litt siden, at de så langt har gode erfaringer. En av de store fordelene, for uten at bussene er mer miljøvennlige, er reduserte drivstoffkostnader. - For en stor flåte med busser vil besparelsen bli kolossal, sier Odland. Elbussene har også færre bevegelige deler enn fossile busser, noe som gjør at det blir mindre vedlikehold.
 

Elektriske båter kan bli den nye trikken

OGSÅ FERGER
Hurum og Nesodden skal teste en el-båt til Aker Brygge, kanskje allerede fra sommeren 2017. Fungerer det, kan det bli fremtiden på Oslofjorden.

En rapport fra mai 2015, viste at en båt som går en runde fra sentrum til Huk og Ingierstrand hverken vil lønne seg økonomisk eller miljømessig. Buss er langt billigere.

Ifølge prosjektleder Nils Aadland i NCE Maritime CleanTech reduseres drivstoffutgiftene med 85 %, og utslippene med 100 %, med el-båt. Han lover også at aluminiumsbåten kan bygges slik at den kan kjøre når det er is på fjorden.

Investeringskostnadene ved et pilotprosjekt er på 100 millioner kroner.

SVERIGE
I Sverige satset regjeringen i 2015 kr 350 millioner SEK i løpet av de neste tre årene og øker investeringene i elektriske busser. 50 millioner vil bli investert i år og ytterligere 100 millioner per år i årene 2017-2019.

Ingen kommentarer: