fredag 8. april 2016

Volvo med stortest av selvkjørende biler

Opptil 100 selvstyrte Volvo skal testes ut ved å bli kjørt på kinesiske veier som en del av en sikkerhetstest, planlagt av den svenske produsenten.

 
Den mest avanserte selvkjørende bileksperiment som noen gang er gjennomført, planlegges i Kina er av Volvo med opp til 100 biler som brukes på landesveier når den har avsluttet forhandlingene om å oppnå riktig infrastruktur og tillatelser fra byene hvor testen skal foregå.

Visjonen som Volvo har for sitt program er å bedre sikkerheten, samt redusere flaskehalser og forurensning. De mener også at sjåførene vil dra nytte av muligheten til å bruke sin tid til å fokusere på viktigere ting som å overvåke trafikken bedre, som et resultat av den avansert teknologien.
 

SLIK VIRKER DET: Omgitt av sensorer, spekket med radarer, kameraer og laser, kan Volvoen allerede i dag kjøre på egenhånd. (Foto: VOLVO)

Med fokus på selskapets som nettopp lenge hatt rykte for trafikksikre kjøretøy, og en forpliktelse til en tryggere veitrafikk over hele verden, Volvo president og CEO, Håkan Samuelsson kommenterte , "Autonomous kjøring kan gi et betydelig bidrag til trafikksikkerheten. Og desto raskere selvkjørende biler er på veiene, jo raskere vil menneskeliv bli spart".

En av flere

Det er ikke bare Volvo som har et slikt prosjekt på gang. Både Mercedes og Nissan har som uttalt mål at de skal ha ferdig utviklede autonome (selvkjørende) biler ute på veiene i 2020. Google har for sin del utviklet en egen form for selvkjørende bil som skal være på veien innen ett år.

Mange setter selvsagt spørsmålstegn ved nytteverdien av biler som kjører selv. Det er ikke få som er regelrett kritiske og avfeier hele konseptet. Til det svarer Volvo med sammenlignbar statistikk over utvikling i antall ulykker med drepte og hardt skadde for hver nye, beskyttende teknologi som er blitt innført. 

Les også: Ulykker med selvkjørende biler

1 kommentar:

Per Inge Østmoen sa...

Vi bør si kontant nei til selvkjørende biler!

Menneskers transportbehov dreier seg om flere behov enn transport fra A til B i byområder, som ved jobbreiser. En førerkontrollert bil gir en fleksibilitet og frihet som er unik. Dette må vi bevare.

En førerkontrollert bil hvor føreren bestemmer premissene for ferden kan takle en lang rekke situasjoner hvor "trygghets"motiverte tiltak som førerstøttesystemer, fartssperrer og liknende begrensninger ville gjøre at bilens eier/sjåfør mistet muligheten til å treffe selvstendige valg i situasjonen og handle deretter. Det kan være et valg om å fortsette å kjøre når det står en ransmann eller bølle i veibanen. En selvkjørende bil vil la ransmannen stoppe deg fordi den vil være programmert for "trygghet" i gjennomsnittssituasjoner, slik at du ikke kan fortsette å kjøre og tvinge vedkommende til å kaste seg til siden og gi opp.

En selvkjørende bil vil måtte hindre deg i å overskride fartsgrensen på stedet, uansett hvilken situasjon du er i og hva du er nødt til å kjøre til eller fra. En lang rekke eksempler kan gis, eksempler på muligheter som en selvkjørende bil vil frata oss. Vi har gode grunner til å si nei takk til selvkjørende biler, som også ville passivisere oss. I en førerkontrollert bil hvor vi bestemmer kjøretøyets ferd, er alle våre sanser i beredskap i et samspill mellom sansene og våre motoriske ferdigheter der vi kontinuerlig kontrollerer kjøretøyets ferd med ratt og pedaler. Manuell kjøring i et tredimensjonalt landskap med et komplekst trafikkbilde er langt mer stimulerende enn å sitte passivt å lese e-post og surfe på internett, det kan vi gjøre hjemme.

Hva med tryggheten og sikkerheten, vil ikke selvkjørende biler øke tryggheten?

Her må vi se dette i perspektiv. I Norge var det i 2015 godt over 5 000 000 - fem millioner - innbyggere. Likevel omkom ikke flere enn 125 mennesker i trafikken dette året. Totalt dør 42 000 mennesker i snitt hvert år. Kreft tar 12 000 menneskeliv i Norge hvert år, og anslagsvis 900 dør som følge av selvmord.

Hvor mye frihet, hvor mange valgmuligheter skal fjernes og forbys for å oppfylle "nullvisjoner"?

Vi må som mennesker være modne nok og ha tilstrekkelig sterk kritisk sans til å si nei til teknologi som fratar oss ferdigheter og fjerner frihet og valgmuligheter. Først og fremst må vi som samfunn lære å akseptere risiko.