fredag 8. juni 2012

Ja, tenke det, ønske det, ville det med – men gjøre det!

Partileder i Høyre, Erna Solberg tar opp regjerngens manglende evne og vilje til å få opp tempoet i byggingen av møtefrie trafikksikrede veier!

Henrik Ibsen om å forandre holdning (Fra Per Gynt):

"Ja, tenke det; ønske det;ville det med; 
men gjøre det! Nei, det skjønner jeg ikke!"

I Stortingets spørretime fortsetter regjeringen og Statsminister Jens Stoltenberg å skylde på for smale veier fra 1950-60 tallet som grunn til at de ikke får satt opp flere kilometer med fysiske skiller mellom kjøreretningene, nemlig midtrekkverk.