fredag 8. juni 2012

Ja, tenke det, ønske det, ville det med – men gjøre det!

Partileder i Høyre, Erna Solberg tar opp regjerngens manglende evne og vilje til å få opp tempoet i byggingen av møtefrie trafikksikrede veier!

Henrik Ibsen om å forandre holdning (Fra Per Gynt):

"Ja, tenke det; ønske det;ville det med; 
men gjøre det! Nei, det skjønner jeg ikke!"

I Stortingets spørretime fortsetter regjeringen og Statsminister Jens Stoltenberg å skylde på for smale veier fra 1950-60 tallet som grunn til at de ikke får satt opp flere kilometer med fysiske skiller mellom kjøreretningene, nemlig midtrekkverk. 


Torsdag den 14. mai kunne vi lese i Aftenposten om Sverige som åpner åtte ganger mer motorvei i året enn Norge.


Statsekretær Bartnes sa da blant annet:  - Årsaken til at det er stor forskjell i antall kilometer med midtrekkverk er at Sverige helt fra 1960-tallet hadde en veinormal som gjorde at de bygde veldig brede veier.

-Da kan de bare sette rekkverk i midten på eksisterende vei, mens vi i Norge ofte må bygge nytt.


Samme dag kunne vi lese i Avisa Sør-Trøndelag hvor Samferdselsminister Kleppa lover oppstart av en ny vegtrase på E39 Høgkjølen-Hardanger i september 2012.  

Prosjektet omfatter bygging av 10,4 kilometer ny 1+1 vei fra Høgkjøren til Harangen. Det er snakk om utbygging av en ulykkesbelastet del av E39 til 8,5 meters bredde uten midtrekkverk. Det skal blant annet bygges en tunell på nærmere én kilometer og en bru. 


Med andre ord: Hele den nye veitraseen på E39 bygges slik svenskene bygde sine "landsväg" i tiden før 1960-tallet.

Første kvartal i år ble 100 personer drept og hardt skadd i frontkollisjoner på norske veier.

Tiden er overmoden fra å ikke bare tenke det - men også gjøre det!


Fra Stortinget: E39 Høgkjølen–Harangen i Sør-Trøndelag – forskottering

Ingen kommentarer: