torsdag 20. oktober 2011

Nullvisjonen: Ledestjerne å navigere etter

Ledstjärna 

Om jag vill lyckas med att föra en människa 
mot ett bestämt mål, 
måste jag först finna henne 
där hon är
och börja just där. 
Den som inte kan det, lurar sig själv 
när hon tror, att hon kan hjälpa andra. 
För att hjälpa någon måste 
jag visserligen förstå mer,
än vad hon gör, 
men först och främst förstå, 
vad hon förstår. 
Om jag inte kan det, 
så hjälper det inte, att jag kan och vet mer. 
Vill jag ändå visa, hur mycket jag kan, 
beror det på att jag är fåfäng och högmodig 
och egentligen vill bli beundrad av den andre 
istället för att hjälpa honom. 
All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet 
inför den jag vill hjälpa, och därför måste jag förstå, 
att detta med att hjälpa 
inte är att vilja härska 
utan att vilja tjäna. 
Kan jag inte detta 
så kan jag inte heller hjälpa någon. 

Søren Kierkegaard, 1859. Översättning med okänt ursprung. 


Publicerad på originalspråk i Søren Kierkegaard Samlede værker, Gyldendal 1991. Bd. 18, Synspunkter for min Forfatter- Virksomhet, Andet afsnit, Capitel 1, §2, sid. 96f.)