mandag 28. april 2008

Sinker når det gjelder vår infrastruktur!

Kristin og Jens må ikke tåle så inderlig vel, den trafikkulykken som ENNÅ ikke har rammet dem selv. De har ikke lov til å sitte der å sove!
I aftenposten idag kunne vi lese at den norske måten å bygge ut jernbaner på, koster samfunnet milliarder av kroner ekstra. F.eks. kunne utbyggingen av fire spor mellom Asker og Lysaker kunne gått dobbelt så raskt og kostet en og en halv milliard kroner mindre hvis prosjektet var blitt lånefinansiert.

I Sverige finansierer man utbygging av hele strekninger med statslån. Det er den svenske Riksdagen som bestemmer om et prosjekt skal få lån i det statlige Riksgäldskontoret. Lån og avdrag fordeles over 40-50 år, den perioden jernbanesporet vil komme til nytte. Det nedbetales gjennom statlige beviligninger.

I Norge bevilger Stortinget penger for et år av gangen. Det blir som å bygge et hus løpende over lønnen din, sier Forsker Knut Boge fra Høyskolen i Akershus.

Samferdselsminister Navarsete sier at det ikke er noe hemmelighet i at hun er relativt positivt til alternative finansieringer,men dette er en prosess som må gå i regjeringen. "De må bestemme seg", sier Navarsete.Så med andre ord er det vår statsminister Jens Stoltenberg og finansminister Kristin Halvorsen som sitter på bremsene..........

Hvorfor tillater vi dårlige veimiljø og veier som ukentlig dreper og lemlester unødvendige liv? Hvorfor godtar vi våre politikere som er satt til å forvalte en slik politikk?

søndag 27. april 2008

Er Høyre på rett spor?


Regjeringens samferdselspolitikk er tuftet på "Nullvisjonen".
Det virker å være langt mellom fine ord og handling!

Høyres landsmøte ønsker kraftig økte bevilgninger til samferdsel.

Høyre vil doble investeringsrammen i Nasjonal Transportplan og opprette et vedlikeholdsfond for vei og jernbane på 20 milliarder kroner.

«Høyres landsmøte mener forslaget til Nasjonal transportplan for perioden 2010-2019 er en gedigen skuffelse. Forslaget innebærer at nødvendige prosjekter ikke gjennomføres. Dette er dramatisk og betyr tap av arbeidsplasser og utflytting av norske bedrifter. Høyres landsmøte frykter at konsekvensene blir at bilistene må betale enda mer gjennom økt bruk av bompengefinansiering» heter det i en uttalelse. Vedtaket ble gjort allerede på fredagen.

Dette er veldig hyggelig lesning for en som er opptatt av trafikksikkerhet - og for økt bruk av midtdelere på våre mest trafikerte veier, for å hindre alle disse grusomme frontkollisjonene som skjer ukentlig. I gjennomsnitt blir ca. 2 personer drept HVER uke, og flere lemlestet for resten av livet.

Er det flere partier enn Høyre og Fremskrittspartiet som er tøffe nok til å gjøre et felles krafttak for bedre og sikrere veier?

Les også: Høyre: Mer til samferdsel og forsvar

Matz Sandeman og Sigbjørn Johnsen: Ubehagelig sannhet - NTP 2010-2019