søndag 27. april 2008

Er Høyre på rett spor?


Regjeringens samferdselspolitikk er tuftet på "Nullvisjonen".
Det virker å være langt mellom fine ord og handling!

Høyres landsmøte ønsker kraftig økte bevilgninger til samferdsel.

Høyre vil doble investeringsrammen i Nasjonal Transportplan og opprette et vedlikeholdsfond for vei og jernbane på 20 milliarder kroner.

«Høyres landsmøte mener forslaget til Nasjonal transportplan for perioden 2010-2019 er en gedigen skuffelse. Forslaget innebærer at nødvendige prosjekter ikke gjennomføres. Dette er dramatisk og betyr tap av arbeidsplasser og utflytting av norske bedrifter. Høyres landsmøte frykter at konsekvensene blir at bilistene må betale enda mer gjennom økt bruk av bompengefinansiering» heter det i en uttalelse. Vedtaket ble gjort allerede på fredagen.

Dette er veldig hyggelig lesning for en som er opptatt av trafikksikkerhet - og for økt bruk av midtdelere på våre mest trafikerte veier, for å hindre alle disse grusomme frontkollisjonene som skjer ukentlig. I gjennomsnitt blir ca. 2 personer drept HVER uke, og flere lemlestet for resten av livet.

Er det flere partier enn Høyre og Fremskrittspartiet som er tøffe nok til å gjøre et felles krafttak for bedre og sikrere veier?

Les også: Høyre: Mer til samferdsel og forsvar

Matz Sandeman og Sigbjørn Johnsen: Ubehagelig sannhet - NTP 2010-2019

Ingen kommentarer: