lørdag 26. april 2008

Hvorfor må distriktsveisjefene lete etter penger for å redde liv?


Strekningen på 730 meter ved Farriseidet i Larvik har en påkjøring fra Larvik i retning nord. Det er der de 2 ulykkene skjedde i september som drepte 3 liv.

Distriktsveisjef Roar Gärtner i Vestfold måtte lete etter penger i sine budsjetter. Veivesenet ønsket å prioritere å sikre E 18 i Larvik på det stedet der tre personer omkom i to ulykker i september i fjor. Utbedringen er kostnadsberegnet til 4 millioner kroner.

Dette er penger vi ikke har i budsjettet, sier Gärtner. Veivesenet trenger pengene raskt slik at arbeidet kan settes ut på anbud.

Strekningen på 730 meter ved Farriseidet i Larvik har en påkjøring fra Larvik i retning nord. Det er der ulykkene har skjedd. Det har vært vanskelig for store kjøretøy å se biler som kommer inn fra høyre. Det ble gjort en del strakstiltak med blant annet merking i fjor, men veivesenet har nå prosjektert mer omfattende tiltak.

- Det innebærer en liten omlegging av påkjøringen på stedet, ny asfalt med tilhørende merking og ikke minst betongblokker som midtdeler mellom kjørebanene. Dette medfører noen justeringer i forhold til veibredder og denne justeringen er godkjent av Vegdirektoratet, forteller Gärtner til NRK.

Når arbeidet er utført vil det bli en påkjøring inn på E 18 som er svært lik de fleste andre påkjøringene, nemlig av trafikken fra Larvik ”tvinges” inn på eksisterende kjørefelt på E 18. Dette arbeidet vil koste 4 millioner kroner, og det er penger som ikke finnes i noe budsjett. Gärtner sier han har funnet penger som kan hentes ut neste år, men så lenge kan de ikke vente.

Gärtner har håp om at det på en eller annen måte finnes en åpning i pengesekken slik at arbeidet snart kan settes ut på anbud. Han kan derfor ikke love noe som helst om NÅR den mest ulykkesbelastede og farlige veistrekningen på E 18 i Vestfold er utbedret.

Det må være noe fundamentalt galt i vår tenkning om sikkerheten på våre veier. Det er en skam at en distriktssjef må "lete" etter penger i sine budsjetter for å få til å sikreen ulykkesstrekning som på kort tid krevde 3 menneskeliv. Dette hadde aldri skjedd i verken luftfart, sjø eller på jernbanen.

Vi har en unik sjanse- nå må vi gripe denne sjansen, hvis ikke er det det samme som om vi stilltiende sitter å godtar galskapen på veiene!

Ingen kommentarer: