søndag 20. april 2008

Hva er viktigst? Trygg trafikk eller flere holdningskampanjer?

Statens vegvesen er i gang med å gjøre trafikkmiljøet tryggere ved å fjerne flere gamle gangfelt over hele landet. På to måneder i år (per 18.04.08) er åtte fotgjengere påkjørt og drept på de vite stripene.

- Vi må gjøre noe for å bedre sikkerheten til fotgjengerne. Utviklingen de første månedene i år er ikke bra, sier Finn Harald Amundsen, avdelingsdirektør i Vegdirektoratet til Aftenposten. Han mener man kan få en god gevinst av å gjøre gangfeltene tryggere.


Helgar Sætermoen ved Statens vegvesen har ansvaret for trafikksikkerhetstiltakene på veiene i Nord-Trøndelag, og jobber å med et større prosjekt gjennom kirkegata i Levanger. Her skal et titalls gangfelt bli historie. Det er snakk om å erstatte dem med alt fra opphøyde gangfelt og nedsatt fartsgrense til ledegjerder. Statens vegvesen i Nord-Trøndelag vil ta for seg kommune for kommune og gå gjennom gangfelt i alle fartssoner på riks- og fylkesveiene.

Det er med noe undring jeg ser at Trygg Trafikks fylkessekretær Idar Ertsaas heller mener at man burde ha kjørt med ENDA flere og "kraftigere" informasjonskampanjer for å bevisstgjøre både fotgjengere og bilførere. Ertsaas kunne tenkt seg en kampanje rettet mot unge og gamle.
- Det synes jeg skal prøves ut både i skoleverket og kanskje i pensjonistforeninger før man gjøre noe annet, sier han til Aftenposten.

Jeg har ved flere anledninger merket meg Trygg Trafikks noe defensive holdning til å presse på for et tryggere trafikkmiljø. Istedenfor kjører de på med samme reglen om at bilistene må bli mer ansvarlige, bruke bilbelter osv, enn å skulle støtte et flott tiltak som det som nå foregår i Nord-Trøndelag. Det samme har til en viss grad skjedd når det gjelder de forferdelige frontkollisjonene som skjer med fatale resultat, døden og lemlestede liv. De har heldigvis kommet litt mer på banen og begynt å heve røsten, for å få utbygd mer fysiske midtdelerer.
Men av en eller annen grunn kommer det samme reglen, som vi ofte hører fra vår samferdselsminister, Liv Signe Navarsete. VI som bilister må ta et STØRRE ansvar. At vi vet at fysiske midtdelere faktisk redder liv, og er 100% effektiv mot frontkollisjoner betyr visstnok ikke så mye.

Les også: Stopp og sov-kampanje er kjent, men ikke flere som stopper

Ingen kommentarer: