tirsdag 2. august 2016

Strengere straff: Beslagleggelse av kjøretøy

Vi i Nei til Frontkollisjoner har i mange år pekt på problemet med gruppen trafikanter som bryter trafikkregler og lover systematisk.  Personer uten førekort og fyllekjørere er oftere innblandet i ulykker med drept og hardt skadde.


GJENGANGERE BRYR SEG IKKE: Geirr Tangstad-Holdal i organisasjonen Nei til frontkollisjoner mener inndragelse av kjøretøy burde være straffen for gjengangere i trafikkovertredelser. En 35-åring ble i mai dømt for 44 fartsoverskridelser. (Foto: TV2 - Nei til frontkollisjoner/politiet)

Jeg har i flere år hevdet at denne trafikantgruppen ikke nås av tradisjonelle trafikksikkerhetstiltakene og holdningskampanjene. Denne gruppen krever en spesielle innsats fra politiet og våre veimyndigheter, og er som sagt til stor fare for andre trafikanter.