tirsdag 2. august 2016

Strengere straff: Beslagleggelse av kjøretøy

Vi i Nei til Frontkollisjoner har i mange år pekt på problemet med gruppen trafikanter som bryter trafikkregler og lover systematisk.  Personer uten førekort og fyllekjørere er oftere innblandet i ulykker med drept og hardt skadde.


GJENGANGERE BRYR SEG IKKE: Geirr Tangstad-Holdal i organisasjonen Nei til frontkollisjoner mener inndragelse av kjøretøy burde være straffen for gjengangere i trafikkovertredelser. En 35-åring ble i mai dømt for 44 fartsoverskridelser. (Foto: TV2 - Nei til frontkollisjoner/politiet)

Jeg har i flere år hevdet at denne trafikantgruppen ikke nås av tradisjonelle trafikksikkerhetstiltakene og holdningskampanjene. Denne gruppen krever en spesielle innsats fra politiet og våre veimyndigheter, og er som sagt til stor fare for andre trafikanter.
UP har gransket 207 alvorlige trafikkulykker fra 2012. 139 av disse var dødsulykker hvor 145 personer mistet livet.

35 prosent av førerne som var skyld i de alvorlige trafikkulykkene viste seg å være tidligere straffet. De var straffet for brudd på vegtrafikkloven eller for andre forhold.

Dette er ikke unikt for norske trafikanter, men vi har samme utfordringer med denne trafikantgruppen i mange land.


Og i Sverige har de nå gått til det skritt å kunne beslaglegge kjøretøyene permanent. Fra 1 april 2015 trådde nye regler i kraft med det formål å øke trafikksikkerheten og kunne inndra kjøretøy på visse trafikkforseelser (fyllekjøring, fyllekjøring og forverret kjøring uten lisens) for å hindre gjentakelser. 

Påtalemyndighetene i Sverige publiserte disse retningslinjer (RättsPM2015: 1) om hvordan kjøretøy kan bli beslaglagt og inndratt. Politiet i Västra Götaland følte dog at de hadde begrensede muligheter til å gripe og konfiskere biler i forhold til hva regjeringen egentlig ønsket. Den juridiske avdeling i svensk politi sentrale hadde ikke per nyttår kommet opp med noen retningslinjer, derfor utviklet politiet i Västra Götaland utviklet sine egne. Disse er klare og tøffere enn påtale PM og trådte i kraft 15.01.2016.

Samme dag som de nye retningslinjene trådte i kraft ble det beslaglagt den første bilen av en person som kjørte uten gyldig førerkort for andre gang. Politiet i Västra Götaland har sagt at de vil prøve den nye lovgivningen og være aktiv med beslagleggelse av kjøretøy, for så å sende sakene videre til påtalemyndigheten. Retningslinjene skal evalueres i løpet av seks måneder.


Kort sagt vil reglene innebærer at det er blitt lettere for politiet å pågripe og konfiskere kjøretøy fra sjåfører uten førerkort, kjøring i beruset tilstand eller ved grovt uaktsomhet. Politiet i Västra Götaland har som sagt ovenfor klare retningslinjer for når bilen kan bli beslaglagt, avhengig av om den mistenkte eier kjøretøyet og har blitt straffeforfulgt før. Og selvom kjøretøyet ikke er eid av den mistenkte sjåføren, kan det bli konfiskert. Eieren kan da bli siktet for medvirkning til fyllekjøring eller ha tillatt kjøring uten gyldig førerkort.  

Spørsmålet om kjøretøyet skal bli permanent inndratt, vil videre blir etterforsket av politiet og påtalemyndigheten.

Også i Sveits og Nederland har de langt strengere straffer enn i Norge ved fartsovertredelser og kjøring i ruset tilstand

Se også:

TV2: – Bilen burde vært beslaglagt Organisasjonen Nei til frontkollisjoner mener det ikke er nok å inndra førerkortet til verstinger i trafikken.

NRK: Lovbrytere er farlige sjåfører


Gøteborgs-posten: Polisen beslagtog bil på Götaälvbron

Ingen kommentarer: