lørdag 28. april 2012

Statsregnskapet 2011: Brukte mye mindre oljepenger

DN.no: Veier i Tyskland bygges med "gratis" oljepenger fra Norge

I fjor brukte staten mye mindre oljepenger enn planlagt ved inngangen til året.


Statsregnskapet 2011 viser at staten brukte 79,4 milliarder oljekroner i fjor.
I statsbudsjettet for 2011, slik det ble vedtatt i desember 2010, var planen å bruke 135 milliarder oljekroner.