fredag 6. januar 2012

Solnedgang Oslo den 6. januar 2012


Alle bildene er tatt fra Ullern, Oslo ca kl 16 den 6. januar 2012
(klikk på bildene for å se større utgaver)

onsdag 4. januar 2012

Der det er politisk vilje: Gigantavtale med NSB til 15 mrd

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa tar jernbanedirektør Elisabeth Enger i handen etter å ha overlevert "Mandat for videre utredning av høyhastighetsjernbane i Norge" på møterommet til statsråden, 19. februar 2010. Kilde:Samferdselsdepartementet. 

Onsdag presenterte samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) og konsernsjef Geir Isaksen i NSB en ny avtale, som trådde i kraft ved nyttår. Avtalen har både lengre varighet enn tidlegere og fører årlig mer penger fra statskassen til NSB.


Den nye avtalen mellom staten og NSB om kjøp av persontransporttjenester, sikrer togpassasjerene et bedre og mer attraktivt tilbud i årene som kommer. Nye tog og bedre kapasitet på sporet gjør det muglig med flere avganger, øker setekapasitet, redusert reisetid og bedre punktligheten, ifølge Kleppa.


Avtalen har en verdi på 15,42 milliarder kroner fordelt på seks år, fra 1. januar i år til 31. desember 2017.

Av nye punkt i avtalen er krav til kundetilfredshet og at NSB ikke kan overstige et visst antall timer med forsinkelser. Kravene til NSB har en gitt kvalitet på infrastrukturen som forutsetning.

Samferdselsministeren kunne fortelle pressen at NSB allerede måler kundetilfredsheten. De nye kravene i avtalen gjør at dersom NSB sine kunder ikke synest godt nok om tilbudet kan staten reduserer betalingene for tjenestene.

Med denne avtalen viser regjeringen at der det finnes politisk vilje til å forbedre infrastruktur og tjenestene til trafikantene, der finnes det også penger. Det som er bra er at dette ikke behøver å vente på behandling av ny NTP som tar år fra utredningsfasene til vedtak foreligger, og tilslutt når det skal startes opp - og det kan ligge 5-10 år frem i tid for mange prosjekter.Jeg har vært svært kritisk til at trafikksikkerhet og utformingen av sikkerhetsmiljøet på vegen blir behandlet via NTP og de lange prosessene som følger av disse. 


Kunne spart 70 menneskeliv hvert år
Når vi har kunnskapen om at menneskeliv kan reddes, ja da burde man straks sette igang med planleggingen og utbedringen av sikkerheten. Når jeg tenker på at allerede den 1. juni 2011 fikk samferdselsministeren og regjeringen kunnskap om at de kunne redde opp mot 70 menneskeliv fra å bli drept eller hardt skadd HVERT år hvis vi hadde sikret våre høgtrafikerte veger med fysisk midtrekkverk mot alle de tragiske frontkollisjonene og utforkjøringen som skjer ukentlig.


13 milliarder sier Statens vegvesen at det koster å utbedre vegene og vegmiljøet slik at 70 menneskeliv kunne blir spart. Men ingenting skjer. Sannsynligvis blir dette bakt inn i ny NTP 2014-2023, og da med å flytte grensen ned til 6000 ÅDT (gj.snt kjøretøy i døgnet) fra dagens 8000. Og med et ønsket mål om å utplassere noen flere km hvert år, enn med dagens lusetempo. Dette er dagens virkelighet når vi snakker om sikkerheten på vegen. Vi har ikke klart å sikre alle vegene etter dagens vegnormal på en grense på 8000 ÅDT. Hadde vi klart dette - ja så ville vi ifølge Statens vegvesen ville antall drepte og hardt skadde å gå ned med 35-40 pr. år.


Samferdelsministeren og regjeringen Stoltenberg tar på seg et meget stor ansvar ved å ikke sette igang med å sikre vegene. For hver dag som går dør og lemlestes mennesker unødvendig på norske veger på grunn av sendrektighet hos myndighetene. TRAGISK!


Les også:  Ny trafikkavtale gir eit betre og meir attraktivt togtilbod

Engangsinvestering 13 mrd - redde opp mot 70 menneskeliv

søndag 1. januar 2012

Statsminister Jens Stoltenbergs nyttårstale 2012

En reflektert og god nyttårstale fra vår statsminister Jens Stoltenberg, er mitt første inntrykk.
I begynnelsen av hans tale sier han:

"Hvordan vil det gå med de to små? 
Hvilken fremtid venter dem? 
Slik har foreldre spurt, til alle tider og i alle land, i det første møte med et nytt liv. 
I dette magiske øyeblikket fødes en kontrakt for evigheten. En kjærlighetskontrakt som tåler alt. Derfor er det så uendelig brutalt når et ungt menneske dør. Ingen mor er ment å miste en sønn. Ingen far skal miste en datter." 

Vi skjønner alle at det som rammet landet den 22. juli har satt dype spor, også hos landets statsminister. Det var hans parti som ble rammet hardest. Det var noen av hans bekjente som måtte bøte med livet i denne brutale hendelsen! Det er så uendelig brutalt når et ungt menneske dør. Ingen mor er ment å miste en sønn. Ingen far skal miste en datter. Og jeg tenker det er like brutalt at små barn skal miste sine unge mor og/eller far.

Det er fine og viktige ord fra en statsminister. Men som hele landets statsminister - så forventer jeg så mye mer. Og det tenker jeg at vi skal i et land med mulighetene, ressurser og et godt utviklet demokrati. Vi skal evne å strekke oss mot et stadig tryggere og bedre samfunne for alle borgere av dette landet.

Jeg har tidligere etterlyst en større empati og engasjement fra Jens Stoltenberg, når det gjelder alle tragediene som ukentlig skjer på våre veger. 2012 bringer desverre ikke noe økt satsning på de livreddende sikkerhetstiltakene midtrekkverk på våre veger enn tidligere år i hans regjeringsperioder. Kun 17 km skal fullføres på 2/3 - og 11 km på 4-feltsveger i 2012.

Som Regjeringen Stoltenberg skrev i sitt statsbudsjett for 2010:  • «Bygging av midtrekkverk på to og trefelts høytrafikkerte veger gir i gjennomsnitt rundt 80 prosent reduksjon i antall drepte og rundt 45 prosent i antall hardt skadde på disse strekningene»
  • «Feil og mangler ved vegen og vegmiljøet anses å ha vært medvirkende faktorer i 45 pst av dødsulykkene». 
Iflg tall fra Statens Vegvesen: Hvis vi gjennomfører midtrekkverk etter dagens regelverk anslås antall drepte og hardt skadde å gå ned med 35-40 pr. år. Dagens vegnormal/regelverk sier at alle veger med en trafikk på gj.snt over 8000 biler i døgnet (ÅDT) skal sikres  med livreddende midtrekkverk mellom kjøreretningene.

Jeg har skrevet brev til statsminister Jens Stoltenberg tidligere angående dette - uten å få svar fra han. Jeg fikk riktignok et svar fra en ansatt i samferdselsdepartementet. Men statsminister Jens Stoltenberg er taus. Jeg kan kanskje ikke forvente at jeg skal få svarbrev fra Jens Stoltenberg eller hans kontor. Det er jo tross alt så mye annet som skjer av viktige ting. Men jeg hadde selvsagt håpet! 

Jeg har den senere tiden vært ekstra forsiktig med å kritisere regjeringen Stoltenberg, nettopp pga det som hendte den 22. juli. Selvom jeg har vokst opp med AUF og AP, og selv gått alle trinnene på AUF-skolen i min tid, så er det lett for å bli satt i bås med andre når kritikken kommer. Men slik kan det ikke være. Vi må våge å rette søkelyset mot all urett som skjer - også det som ikke rammer enn selv!