torsdag 14. juni 2012

Kunnskap + Holdning = Handling?

Regjeringen og Stortinget vet at mennesker kommer til å dø på våre høytrafikerte riksveier pga at de ikke er sikret mot frontkollisjoner/utforkjøringer.
SJÅFØREN

I holdningskampanjer etter holdningskampanjer blir kunnskapen om adferd ute på veien videreformidlet til ungdom og andre trafikanter som ferdes ute på norske veier.

  • Det er viktig med kunnskap om hva som skjer viss farten er for stor i forhold til kjøreforhold.
  • Det er viktig med kunnskap om hvilke tålegrenser det menneskelige legeme tåler i sammenstøt i kollisjoner 
  • Det er viktig med kunnskap om reduksjon i  reaksjonsevnen ved kjøring å påvirket tilstand 
Denne kunnskapen er viktig for å kunne skape de riktige holdingene til trafikantene – i samhandling med alle andre som beveger seg på veiene våre.