onsdag 17. august 2011

Nytt gigantfunn i Nordsjøen - Aldous og Avaldsnes

I går ble det bekreftet at oljefunnene Aldous og Avaldsnes i Nordsjøen trolig er det største offshore siden midten av 1980-tallet. Men også for geologene er funnet helt spesielt. Det ligner ikke på noe av det de tidligere har sett.

I forrige uke ble Aldous Major South-funnet presentert med et foreløpig anslag på 200–400 millioner fat olje. Nye data gjør at dette anslaget er doblet, i tillegg til at man har fastslått at Aldous henger sammen med Avaldsnes-funnet, som ble gjort i fjor.

Tilsammen anslås det totale funnet nå til å være på mellom 500 og 1200 millioner fat utvinnbar olje, hvorav Avaldsnes foreløpig er beregnet til å inneholde 100–400 millioner fat.
Det store spennet skyldes at funnet er gjort over et stort areal, og at man derfor må bore flere brønner for å gjøre mer nøyaktige anslag.

Vi har levd i en helt spesiell situasjon her oppe i nord de siste 10 årene, og det nye funnet tyder på at vi også fremover vil leve godt av inntektene som oljen og gassen på den norske sokkelen gir oss. De siste årene med høye oljepriser har gitt eventyrlige inntekter, bare historien vil vise om vi har evnet å forvalte dem på god nok måte.

Vi har mange uoppgjorte oppgaver - tiden er overmoden for at vi forvalter våre fantastiske inntekter på en fortsatt god måte, og ikke minst, evner å se områder i vårt samfunn hvor vi ikke har vært like flinke til å ivareta investeringene.

Sikkerheten på vegen lider under at politikerne har hatt vegring mot å ta grep og gjøre de riktige investeringene hvor trafikkulykkene er verst. Tiden må snart være over - hvor vi går i de samme oppgåtte stiene som våre tidligere politikere har gjort - nemlig å strø midlene utover her og der slik at man har fått den nødvendige støtten hos sine velgere ved neste korsveg (les Stortingsvalg). Vi skal ikke tåle så inderlig vel, den trafikkulykken som ENNÅ ikke har rammet oss selv!

Nå håper jeg også politikerne kan se sitt navn i historiebøkene, med å gå på barrierene for tryggere veger. For også de vet at måten vegene er utformet på, tar unødvendige mange menneskeliv og lemlester mange hundre mennesker vært år!