lørdag 26. april 2008

Hvorfor må distriktsveisjefene lete etter penger for å redde liv?


Strekningen på 730 meter ved Farriseidet i Larvik har en påkjøring fra Larvik i retning nord. Det er der de 2 ulykkene skjedde i september som drepte 3 liv.

Distriktsveisjef Roar Gärtner i Vestfold måtte lete etter penger i sine budsjetter. Veivesenet ønsket å prioritere å sikre E 18 i Larvik på det stedet der tre personer omkom i to ulykker i september i fjor. Utbedringen er kostnadsberegnet til 4 millioner kroner.

Dette er penger vi ikke har i budsjettet, sier Gärtner. Veivesenet trenger pengene raskt slik at arbeidet kan settes ut på anbud.

Strekningen på 730 meter ved Farriseidet i Larvik har en påkjøring fra Larvik i retning nord. Det er der ulykkene har skjedd. Det har vært vanskelig for store kjøretøy å se biler som kommer inn fra høyre. Det ble gjort en del strakstiltak med blant annet merking i fjor, men veivesenet har nå prosjektert mer omfattende tiltak.

- Det innebærer en liten omlegging av påkjøringen på stedet, ny asfalt med tilhørende merking og ikke minst betongblokker som midtdeler mellom kjørebanene. Dette medfører noen justeringer i forhold til veibredder og denne justeringen er godkjent av Vegdirektoratet, forteller Gärtner til NRK.

Når arbeidet er utført vil det bli en påkjøring inn på E 18 som er svært lik de fleste andre påkjøringene, nemlig av trafikken fra Larvik ”tvinges” inn på eksisterende kjørefelt på E 18. Dette arbeidet vil koste 4 millioner kroner, og det er penger som ikke finnes i noe budsjett. Gärtner sier han har funnet penger som kan hentes ut neste år, men så lenge kan de ikke vente.

Gärtner har håp om at det på en eller annen måte finnes en åpning i pengesekken slik at arbeidet snart kan settes ut på anbud. Han kan derfor ikke love noe som helst om NÅR den mest ulykkesbelastede og farlige veistrekningen på E 18 i Vestfold er utbedret.

Det må være noe fundamentalt galt i vår tenkning om sikkerheten på våre veier. Det er en skam at en distriktssjef må "lete" etter penger i sine budsjetter for å få til å sikreen ulykkesstrekning som på kort tid krevde 3 menneskeliv. Dette hadde aldri skjedd i verken luftfart, sjø eller på jernbanen.

Vi har en unik sjanse- nå må vi gripe denne sjansen, hvis ikke er det det samme som om vi stilltiende sitter å godtar galskapen på veiene!

mandag 21. april 2008

2 drept i frontkollisjon - nå settes det opp fysisk midtdelere

To ulykker på stedet i fjor krevde tre menneskeliv. (Arkivbilde)
Foto:Hans Petter Reppe/NRK

I løpet av våren og sommeren skal det settes opp om lag 750 meter med midtrekkverk i betong på E18 ved Farriseidet i Vestfold.

Strekningen fra Larviksporten til avkjøringen mot Larvik var åsted for to stygge dødsulykker i fjor omtrent på samme sted og på kort tid. Statens vegvesen skal bruke om lag fire millioner kroner til midtrekkverket. Siden ulykkene i fjor er det gjort flere trafikksikkerhetstiltak på strekningen iflg. Statens vegvesens Vegen og vi.

søndag 20. april 2008

Hva er viktigst? Trygg trafikk eller flere holdningskampanjer?

Statens vegvesen er i gang med å gjøre trafikkmiljøet tryggere ved å fjerne flere gamle gangfelt over hele landet. På to måneder i år (per 18.04.08) er åtte fotgjengere påkjørt og drept på de vite stripene.

- Vi må gjøre noe for å bedre sikkerheten til fotgjengerne. Utviklingen de første månedene i år er ikke bra, sier Finn Harald Amundsen, avdelingsdirektør i Vegdirektoratet til Aftenposten. Han mener man kan få en god gevinst av å gjøre gangfeltene tryggere.

Statsminister Jens Stoltenberg på rett vei!

Afrika blir sterkere og viktigere. derfor vil vår statsminister, Jens Stoltenberg styrke den politiske kontakten.

Kampen mot klimaforandringene er et hovedtema for statsminister Jens Stoltenbergs Afrikareise, som i løpet av noen dager bringer han til Sør-Afrika, Mauritius og Tanzania.
Han har inngått avtale om fangst og lagring av CO2-utslipp fra det sørafrikanske energiselskapet Sasols anlegg.

I et intervju med Aftenpostens Ole Mathismoen sier Stoltenberg at vi har et moralsk ansvar for å trappe opp innsatsen i Afrika.

Zimbabwes opposisjonsleder Morgan Tsvangirai ba om norsk hjelp, og fikk løfter om både politisk og økonomisk støtte fra Jens Stoltenberg. Stoltenberg kunne fortelle at de nordiske landene i går ble enige om å lansere en økonomisk hjelpepakke så snart den politiske krisen er over.

Vår statsminister viser her vei for resten av verden, og setter Norge på verdenskartet, nok en gang! Bra!

Les også: Etter Bali