tirsdag 13. januar 2009

Færre kontroller på norske veier, flere drept i trafikken!

Antall trafikkontroller gikk ned med 20 prosent i fjor. Færre ble anmeldt for fart og fyllekjøring.

256 mennesker omkom i trafikken i fjor. Det er 23 flere enn året før.

Samtidig førte 20 prosent færre kontroller i politidistriktene til at antall førerkort som ble beslaglagt på grunn av råkjøring, gikk ned med 32 prosent.

Lite tyder på at nedgangen i beslag i distriktene skyldes penere kjøring. For UP beslagla flere førerkort i fjor enn året før, med uendret antall kontroller.

– Mye av trafikkarbeidet er forebyggende, og det er dessverre sånn at når det kniper, er det lett å nedprioritere det, sier UP-sjef Odd Reidar Humlegård til Aftenposten.
Hovedtillitsvalgt og politibetjent i Seksjon for trafikk og sjøtjeneste i Oslo politidistrikt, Frank Halse, sier at betjenter som skulle ha forebygget ulykker, er blitt brukt til å vokte ambassader eller sitte vakt i rettssalen.

Uansett hva dette måtte skyldes, er det noen som sitter med ansvaret, og som må evne å ta dette ansvaret på alvor.

Når man i tillegg vet at mange av våre veier mangler sikkerhetsbarrierer, som i andre land er naturlige å installere, blir dette ekstra alvorlig!

Les også: Hver sten som må snus, må snus for å få ned drapene på veiene
16. mai 2008 :Regjeringen viser liten vilje til å ville redde liv i trafikken!

søndag 11. januar 2009

Hvor mange må bli drept og skadd for resten av livet?

Fra prat til praksis er det fortsatt lang vei. Jeg ønsker meg et mer trafikksikkert veimiljø for deg og meg!

Idag skjedde det på stamveien E18 iflg. VG og Dagbladet.
Frontkollisjon på vei uten fysisk midtdeler, hvor 4 personer ble alvorlig skadd!

Og på E134 har en buss og en personbil kollidert i Øvre Eiker kommune i Buskerud.

Svenske Vägvärket rapporterer om en meget positiv nedgang i antall tragedier på vegene. Hele 54 mindre enn i fjor, mens Norge opplever en like stor tragisk økning med neste 10 % flere drepte i fjor enn året før.

I pressemeldingen fra Svänske Vägverket heter det: "Utbyggnaden av mitträcken är exempel på åtgärder som bidragit till den positiva utvecklingen. ...... Preliminära uppgifter visar att det skett en liknande minskning av trafikdödade i många andre länder, dock inte i Danmark og Norge. Sverige behåller en tätposition i säker trafik."

Hele 256 medmennesker ble drept på norske veger i fjor.

Den rødgrønne regjering planla å bygge 10 km med midtrekkverk i 2008 og maktet å fullføre vel 6 km. Sverige bygde hele 300 km møtefrie veger i året som gikk.

I Sverige skal 85% av deres 2 og 3-felts veier, med en trafikk på over 4000 kjøretøy i døgnet ha fysisk midtdeler innen 2015.
I Norge eksisterer ikke slike mål. Men Regjeringen utøver en politikk når det gjelder trafikksikkerhet på veiene etter en NULLVISJON. Fra prat til praksis er fremdeles veldig langt i Norge!

Som medlem i referansengruppen til Nasjonal Transportplan 2010-2019, meldte jeg inn fra foreningen Nei til Frontkollisjoner et forslag om å nettopp gjøre det som svenskene tydeligvis greier så mye bedre enn oss. Å vedta at alle 2- og 3- felts veier med trafikk på over 4000 kjøretøy skulle få fysiske midtdelere.