lørdag 28. april 2012

Statsregnskapet 2011: Brukte mye mindre oljepenger

DN.no: Veier i Tyskland bygges med "gratis" oljepenger fra Norge

I fjor brukte staten mye mindre oljepenger enn planlagt ved inngangen til året.


Statsregnskapet 2011 viser at staten brukte 79,4 milliarder oljekroner i fjor.
I statsbudsjettet for 2011, slik det ble vedtatt i desember 2010, var planen å bruke 135 milliarder oljekroner.


Mindreforbruket av oljekronene i forhold til vedtatt budsjett ble dermed drøyt 55 milliarder kroner.
Dette skyldes i stor grad at skatte- og avgiftsinntektene fra Fastlands-Norge ble mye høyere enn ventet i fjor.

Dermed trengte ikke staten ta inn så mye oljepenger for å få statsbudsjettet til å gå akkurat i balanse.

Les også: 
Engangsinvestering på 13 milliarder - redder opp mot 70 menneskeliv hvert år

TV2 Konsernøkonom Nils Terje Furunes i DnB vil bruke oljepenger til vei og jernbane

DN.no: Veier i Tyskland bygges med "gratis" oljepenger fra Norge

Ingen kommentarer: