søndag 6. mai 2012

Allergi mot prosjektfinansiering


Det virker som om det eksisterer en allergi mot prosjektfinasiering hos den sittende regjeringen.
APs landsmøte 2009
På landsmøtet til Arbeiderpartiet i 2009 hadde vi en situasjon hvor ledelsen stemte i mot prosjektfinansiering av vei og bane.

APs landsmøte gjorde noe modig etter mitt syn, de stemte i mot sin egen partiledelse på landsmøte i april 2009, og gikk inn for at prosjektfinansiering skulle brukes i større grad enn før, på bane og vei.

Javel, tenker jeg i mitt enkle sinn – da burde det bare være å kjøre på med prosjektfinansiering med offentlige midler til større og hele prosjekter, for på denne måten å spare de samme milliardene. Men dette virker å sitte langt inne hos dagens ansvarlige politikere! Hvorfor?

Ingen prosjektfinasiering
Til nå har Statsminister Jens Stoltenberg og hans regjering sittet på bremsen, og ingen bane- eller veiprosjekter er gjort med prosjektfinansiering. For banestrekningen Lysaker-Asker hadde vi kunne spart 1,5 milliarder ved å bruke prosjektfinansiering. En finansiering som gir en helt annen forutsigbarhet og fremdrift, enn ved å skulle planlegge ut fra de til enhvert tids årlige statsbudsjettene.

For mange av oss virker det komplett uforståelig at vi i Norge fortsatt finansierer tog og veier over årlige statsbudsjetter. Det betyr jo at sikrere veger og jernbanen stadig havner i bakleksa bak barnehage, skole, syke og andre gode formål. Det betyr også at planleggerne og utbyggerne må drive i rykk og napp mens de venter på politikernes årlige budsjettbehandlinger.

Matz Sandman
Tidligere statsråd (AP) Matz Sandman 1. tese om norsk samferdsel: Nye og radikale finansielle grep er nødvendig. Statsbudsjettet uegnet for å håndtere investeringer av infrastruktur.

Like forunderlig er det at vi i Norge nesten ikke benytter oss av prosjektfinansiering. - Prosjektfinansiering er helt klart en forutsetning for å lykkes med jernbaneutbyggingen, sa Signe Øye, leder av Arbeiderpartiet i Østfold til ABC Nyheter 18. februar 2010.

Også SV mener at prosjektfinansiering er veien å gå: - Jeg kan ikke se at det skal være umulig å finansiere hele prosjektets levetid. Det handler bare om politisk vilje, og prosjektfinansiering er ikke noe hokuspokus å få til, sier Roy Eilertsen, leder av SV i Østfold. 

Les også:

Ingen kommentarer: