mandag 21. mai 2012

Tøi: Det er midtdelere som først og fremst redder liv

Fysiske livreddende sikkerhetsbarrierer mellom kjøreretningene reduserer antall dødsulykker med 80% og hardt skadde med opp mot 46%.
I en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt, fastslås det igjen at det er fysisk bedre veier og midtdelere som først og fremst redder liv på veiene.

Rapporten fra Transportøkonomisk institutt (TØI) er laget på oppdrag fra Samferdselsdepartementet og viser at verdien av holdningskampanjer og endret atferd i trafikken er mer tvilsom.

Rapporten lister opp flere avgjørende momenter, blant annet kontinuerlige utbedringer av veinettet, fjerning av farlige kryss, bygging av omkjøringsveier rundt byer og tettsteder, bedre veistandard og bygging av fysiske midtdelere, veirekkverk og rydding langs veiene.

Rapporten trekker fram at bedre motorveistandard på veiene gjennom Østfold og Vestfold har redusert antall trafikkdrepte kraftig, og den viser at den største nedgangen har skjedd i Oslo, som har satset på lavere fart, separering av trafikanter, trafikkskjermede lekeområder og ombygging av kryss.

Farten på veiene har gått ned de senere år. Det kan skyldes at bilførerpopulasjonen blir eldre, det kan skyldes effekter av trafikkontroller, prikkbelastning av førerkort mv. Undersøkelser av trafikanters holdninger og atferd viser tendenser til at flere aksepterer sikkerhetsrestriksjoner i trafikken som fartsgrenser, flere benytter sikkerhetsutstyr osv. Det kan mao. se ut til at vi er i ferd med å få en bedre sikkerhetskultur i trafikken i Norge.

Kunnskapen har norske myndigheter hatt helt siden rapporter fra svenske veier fastlo at møtefri og sikrede veier med midtrekkverk utelukket 80% av alle dødsulykkene og 46% av alle hardt skadde.

Derfor er det svært sørgelig og skuffende at ikke våre ansvarlige politikere evner å omsette kunnskapen i et høyere tempo sikring av våre høgtrafikerte og trafikkfarlige veier.

De som taper på dette er alle som sitter sørgende tilbake etter å ha mistet sine aller kjæreste i frontkollisjoner og andre ulykker, som kunne vært unngått. De menneskelige smertene er kolosale, og de blir stadig ripet opp i, når det skjer nye ulykker.

Bare første kvartall 2012 har 100 personer blir drept eller hardt skadd i frontkollisjoner!

Les også: Ulykkesanalysegruppe => 32 menneskeliv kunne vært reddet 

Ingen kommentarer: