fredag 20. april 2012

Regjeringen med ny investeringsproposisjon

Regjeringen Stoltenberg ønsker nå å investere 10 milliarder i nye panservogner til forsvaret.

Hæren får 10 milliarder kroner til å bygge om og til å kjøpe 146 nye panservonger. Det er den største enkeltinvesteringen for hæren noensinne, melder nrk.no

I en pressemelding fra Regjeringen sier forsvarsminister  Espen Barth Eide:
Jeg er derfor stolt av at vi nå i tråd med våre fornyelsesplaner ønsker å investere i underkant av 10 mrd. kroner for å gi Hæren 146 ombygde/nye panservogner av type CV-90, sier forsvarsministeren.

Hæren får 10 milliarder kroner til å bygge om og til å kjøpe 146 panservogner. Dette er den største enkeltinvesteringen for hæren noensinne.

Dette er en viktig investering sier både regjeringen i sin pressemelding og major Kristian Kvamme til nrk.no

De nye og ombygde vognene vil gi Hæren et betydelig løft i form av bedret kampkraft og økt beskyttelse for mannskapene som opererer dem, skriver regjeringen videre i sin pressemelding.

Proposisjonen skal nå oversendes stortinget for videre behandling.

Ingen kommentarer: