tirsdag 17. juli 2012

Like mange drept i frontkollisjoner

42 omkom og 92 hardt skadd i frontkollisjoner i perioden januar-juni 2012

Over 50% av alle drepte på norske veier i 2012, omkom i frontkollisjoner. I tillegg omkom 21 i utforkjøringer.

Til sammen 81 personer mistet livet på norske veier i første halvår 2012, viser en foreløpig oversikt fra SSB. Dette var 2 færre enn første halvår i fjor. 

Det har de senere årene vært en nedgang i antall drepte på norske veier. Men ikke i frontkollisjoner.


Min påstand er at dette skyldes at trafikantene tar et større ansvar en tidligere. Flere bruker bilbelte, flere kjører innen for fartsgrensen og færre kjører i ruset tilstand.

Vi bruker mer penger enn tidligere på kostnader forbundet med holdningskampanjer og politikontroller.
Vi bruker litt mer penger på å investere i møtefrie veier, men får forholdsvis få kilometer igjen for dette.

Dette ser vi desverre i statistikken over antall drepte og ulykkesgruppene!

Les også: SSB.no  81 trafikkdrepte i første halvår
VG.no  Fra 2000 - 2009: Mer enn 1000 nordmenn har møtt døden front mot front

Ingen kommentarer: