onsdag 11. juli 2012

Journalistikk og fokus på samfunnssikkerhet

Kritisk - I boka Flokkdyr på Løvebakken skriver Sigurd Allern at markedet styrer journlistiske valg, og at de politiske journalistene er alt for like.
Måtte bare skrive litt etter å ha sett på NRK Dagsrevyen onsdag 11. juli.

I går omkom en padler i elva ved Jora, Dombås.

I dag hadde NRK Dagsrevyen et lengre innslag i forbindelse med dette, og vi fikk høre at mange utlendinger kommer for å utfordre norske elver i sin ferd på eventyr og adrealinkick.

Den utsendte NRK journalisten intervjuet noen finske ungen menn som skulle prøve seg i elven idag - og den ene finske mannen får følgende spørsmål fra NRK journalisten:
- Når du vet at det har omkommet en i elva i går - vil dere fortsatt prøve å padle ned samme elven?
- Ja, det vil vi. Og han fortsetter: - Det finnes mange farlige situasjoner i det daglige livet, og vi vurderer ikke dette som særlig farlig.


Veidøden
For 2 dager siden omkom en ny mann i en frontkollisjon på en usikrede E39 i Rogaland, og 3 ble skadd. Siden 1990 har over 80 personer omkommet på den forholdsvis korte veistrekningen mellom Kristiansand og Stavanger og i underkant av 200 personer har blitt hardt skadd.

Naturlig å sette fokus
Ville det ikke være naturlig å sette større fokus på alle drepte på våre usikrede veier? I år evner dagens regjering å bevilge penger slik at det ferdigstilles kun 17 km møtefri vei på 2/3 felts vei og 11 km 2+2 felts vei, totalt 28 km.

Når vi vet at møtefrie og sikre veier sikret med midtrekkverk utelukker 80% av alle drepte og 47% av alle hardt skadde, og det ikke reageres fra ansvarlige politiske myndigheter?

Kritisk journalistikk
Hvor er all kritisk journalistikk på dette samfunnsområdet?

I siste grunnlagsdokumentet Trafikksikkerhet til forslag fra Transportetatenes NTP 2014-2023 sort på hvit står at vi kan spare hele 145 menneskeliv fra å bli drept og hardt skadde HVERT år ved å innføre samme sikkerhetskrav på våre veier som i Sverige. Nemlig sikre alle våre høytrafikerte veier med en trafikk på over 4000 kjøretøy i døgnet (ÅDT).

Hvorfor er NRK og andre journalister så snille med dagens regjering, når vi har kunnskapen?

Les også:
NRK Utlending omkom i Jora - ingen flere omkomne
Foreningen Nei til Frontkollisjoner: Høringsuttalelse til forslag til NTP 2014-2023
Ny tid: Media flokker seg om gullkalven

1 kommentar:

Steinar Belland sa...

Vi trenger politikere som har erfaring fra livet og ikke bare som politikere, f,eks at de som driver med samferdsel faktisk har erfaring innen transport og som faktisk har kjørt et anseelig antall mil på våre veier utenfor stor oslo og da gjerne i trailer og som faktisk kan klare å forstå problemene ved norske veier og som forstår at tiltak trenges NÅ og ikke i 2030 etter 20 års planlegging og tilsvarende antall trafikkdrepte.