onsdag 9. januar 2008

Bomringen rundt Oslo kan gi over 500 mill til kollektivtrafikken


Høyere takster i bomringen kan gi over 500 millioner i støtte til kollektivtrafikken.

Oslo og Akershus fikk i går grønt lys fra samferdselsministeren for starten på kollektivsatsingen i Oslopakke 3.

Departementet tar sikte på å sende saken til godkjenning av Stortinget i februar.
Nye og høyere takster i bomringen kan dermed gi over 500 millioner kroner året i støtte til kollektivtrafikken. De nye takstene i bomringen og på kollektivruter skal komme til sommeren.

Statsråd Liv Signe Navarsete hadde ingen innvendinger mot en ny grunntakst i bomringen, 25 kroner, eller 20 kroner med rabattkort for personbiler, og 60 kroner for lastebiler.

Et viktig gjennomslag var at statsråden godtok at alle bompenger skal forvaltes av lokale politiske myndigheter, og ikke gå inn i kassa til Statens vegvesen - som flere frykter vil spre pengene.

Dette er positive signaler, og lover godt for kollektivsatsingen i vår største by, Oslo. Det er på tiden med en nyere og friskere satsing i samfedselsektoren. Mer bruk av kollektivtransport i storbyene, og en større satsing på veiene i og rundt mindre byer og tettsteder over det ganske land, med trafikksikkerhet i høysete!

Ingen kommentarer: