lørdag 6. desember 2008

Ny Nasjonal transportplan 2010-2019 blir utsatt

Stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2010-2019 som var vaslet i januar, er utsatt. Den kommer tidligst i slutten av februar, opplyser samferdselsdepartementet. Årsaken er blant annet kravet om at store transportprosjekter skal kvalitetssikres i en tidlig fase. En slik sikring er en ny del av planprosessen og gjelder alle statlige investeringer over 500 millioner kroner.

Det er alltid lov å ha store forhåpninger til en Nasjonal transportplan, og spesielt i en tid med økonomisk nedgang bør det være ekstra rom for investeringer i vår infrastruktur, og da med det for øye å heve trafikksikkerheten og redde liv.

Ingen kommentarer: