lørdag 2. januar 2016

VEIDØDEN 2015

I alt 125 personer omkom i trafikkulykker i Norge i 2015, dette viser de foreløpige tallene fra Statens vegvesen.

De siste 12 månedene fra desember 2014 til november 2015 har totalt 6203 personer blitt drept eller skadd i trafikkulykker på norske veier, ifølge SSB. Av disse var det 719 personer som ble drept eller hardt skadd. Dette er 219 flere enn maks målet i NTP innen utgangen av 2023.

Som dere ser av bildet over så svinger tallene (kilde ssb.no), derfor blir det så utrolig viktig at vi alle tar vårt ansvar for trafikksikkerheten og for å få tallene ned mot null. For oss som trafikanter når vi beveger oss ut i trafikken, bruke refleks, lys på sykkel, kjøre etter forholdene og på riktig side av fartsgrensene, bruke bilbelte osv. Og våre veimyndigheter, både de politiske og faglige må ta sin del av ansvaret og få opp tempoet i sikringsarbeidet av alle våre høytrafikerte og trafikkfarlige veiene.


Ingen kommentarer: