fredag 4. desember 2015

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet

Vurdering av forventede virkninger

Målkurven i NTP 2014-2023 tar utgangspunkt i en anslått situasjon med 840 drepte og hardt skadde i 2014. Det er besluttet at etappemålet skal være maksimalt 500 drepte og hardt skadde i 2024, og det er i tillegg satt et delmål om maksimalt 600 drepte og hardt skadde i 2020.I NTP er det ikke satt mål for hvor langt vi skal ha kommet etter planperioden 2014-2017, men beregninger gjort av Veidirektoratet, (figur 1.11) viser at vi bør være nede på 680 drepte og hardt skadde innen 2018 dersom vi skal kunne si at vi er på rett kurs.


 

Fysiske tiltak /sikrere kjøretøy 63% reduksjon

Bidrag fra fysiske  tiltak som tryggere veier og sikrere kjøretøyer/bedre skadebehandling m.m.skal stå for hele 63 prosent av reduksjonen.
Tiltak knyttet til trafikantene står for 37 prosent av nedgangen. Det er generelt stor usikkerhet knyttet til virkninger av trafikantrettede tiltak ifølge Veidirektoratet.

Jeg har tidligere nevnt at Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei er et direkte resultat av den satsningen som politiske myndigheter legger til grunn i Den nasjonale transportplanen, som her i en kronikk i Dagsavisen: Nullvisjon - ja, delvis

Dårlig satsning på fysiske tiltak i NTP => dårlig satsning i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet.  Dette har jeg påpekt gang på gang  - her fra NRK 

Se også:
Tiltaksplanen for trafikksikkerhet for vei 2014-2017 (pdf)

Les også:

1 kommentar:

Peter Torman sa...

Interessang lesning... Et absolutt viktig tema å snakke høyere om.