fredag 27. november 2015

Takk, Biskop Tor B. Jørgensen

Biskop Tor B. Jørgensen blir pensjonist nå ved årsskiftet 2015/16.
Tor B. Jørgensen var styreleder i foreningen Nei til Frontkollisjoner de to første årene etter stiftelsen i Kristiansand den 17. juli 2007 fram til september 2009.

Biskop Tor B. Jørgensen i Sør-Hålogaland i spissen for en markering i Oslos gater 1. september 2008, med strafferettsadvokat Mona Høiness og nåværende styreleder i foreningen Nei til Frontkollisjoner, høyesterettsadvokat Gunnar Grette (t.v.)
Biskop Tor B. Jørgensen var sammen med oss, å satte midtrekkverk på veikartene i Den nasjonale transportplanen 2010-2019. Siden har vi også fått endret veinormalen, slik at grensen for etablering av midtrekkverk på nye veier har blitt justert ned fra 8000 ÅDT til 6000 ÅDT (gj.snt.kjøretøy igjennom et år).
Jeg sier med ordene til Biskop Tor B. Jørgensen, fra en kronikk i 2008:

"Det er noe rart med veitrafikken. Det oppleves nærmest som en naturlov at den må være risikofylt. En slik toleranse finnes ikke i forhold til luft fart og togtransport. Ulykker finner sted, men det aksepteres ikke.

- Vi trenger en mental endringsprosess for vårt forhold til trafikken. Noe liknende det som har skjedd når det gjelder vårt forhold til røyking. Røyking er helsefarlig. Fra å være en ”nødvendig” frihetsutøvelse i alt fra restauranter til møterom, er det nå ikke toleranse for at røyking skal ramme andre. I dag er røykfrie lokaler en selvsagthet. Like selvsagt som røyking var det for en liten generasjon siden. Det har skjedd en mental endring. Et holdningsmessig paradigmeskifte. Noe slikt må vi få til i forhold til trafikken.

Mennesker skal ikke dø langs norske veier. De skal ikke bli alvorlig kvestet og skadet. Det finner vi oss ikke i. Slik må vi tale. Og slik må ikke minst våre politikere utfordres til å tale. Vi må nå få en tiltakspakke for å gjøre nullvisjonen til virkelighet – forhåpentligvis slik at våre barnebarn i 2033 kan glede seg over at det kom et slikt gjennombrudd for sikkerhet en gang rundt 2010.
- Dette er ikke bare spørsmål om å appellere til varsomhet, men å få i gang mekanismer som gjør at det ikke blir så farlig å bevege seg i trafikken som nå."

Vi takker Biskop Tor B. Jørgensen for samarbeidet, og for at han som styrets leder, var med på å synliggjøre manglende sikkerhetsbarrierer i et trafikksystem som tar unødvendig menneskeliv og skader mennesker.

Vi ønsker Tor B. Jørgensen lykke til videre i sin nye pensjonisttilværelse, og håper at hans sterke engasjement for trafikksikkerhet og tryggere veier fortsetter i mange, mange år til.

Takk, Tor B. Jørgensen!Hele kronikken nevnt ovenfor, Fra nullvisjon til nulltoleranse kan leses her (pdf) 

Les også: Domprost Ole Elias Holck på Hamar: Trafikkmord!


Se også sakene på
NRK:  - Vi må endre holdningene
VG: - Politikerne må ta mer ansvar 
Adresseavisa: -Andreas død må få mening
Adresseavisa: -Slutt å godta veitragediene!Ingen kommentarer: