tirsdag 26. februar 2008

Rv 3 farligere for den enkelte enn E6


I 2007 ble 127 menneskeliv drept i frontkollisjoner på norske veier.
Felles for alle stedene der disse drapene skjedde, var manglende fysiske midtdelere.

Det sier seksjonssjef Per Magnar Klomstad i Statens Vegvesen, som ikke vil råde noen til å velge den ene stamvegen framfor den andre. - Det er opp til hver enkelt hvilken veg man kjører mellom sør og nord, sier han.

Det er altså i følge vegvesenets oversikter færre ulykker på riksveg 3 enn det er på E6, men siden E6 har større trafikk, er risikoen for at den enkelte trafikant havner i en ulykke likevel større på riksveg 3. - På vinterstid jobber trafikken for trafikkantene på E6. Bilene blåser snøen ut av vegen, og det blir bare spor raskere der trafikken er stor, og dermed opplever kanskje bilistene at vedlikeholdet er bedre på E6, sier Klomstad. - Men vi har de samme kravene på begge stamvegene.

Dette er hverdagen som både bilister og yrkessjåfører med leve med daglig. Oppfordringen fra samferdselsminsiter, trygg trafikk, vegvesenet er at bilistene må ta mer av ansvaret for det som skjer i trafikkmiljøet. Man fraskriver seg dermed sin egen mangel til å evne å gjøre noe, sitt ansvar for et tilfredstillende trafikkmiljø som tar høyde for menneskelige feil. I steden for å prioritere en fortgang i utbygging av fysiske midtdelere på våre stamveier, må man istedenfor sette ned fartsgrensen på Rv. 3 og henstille trafikkantene til å vise mer ansvar.

Selvsagt skal man kjøre etter forholdene, men hvis det er glatt, hvis noen skulle få et illebefinnende.....osv. så nytter det ikke at man selv kjører etter forholdene. Og blir man utsatt for en frontkollisjon i 70, 80 eller 90 km/t så medfører det enten drap eller lemlestede liv!
Dette er hverdagen i et rikt land som Norge idag!

Da er det godt å vite at man har en handligsdyktig flertallsregjering som evner å sette av penger til HELE 10 km midtdelere for HELE 2008? 1 km mer enn for 2007. HURRA!

1 kommentar:

david santos sa...

Guten morgem, Geir!
Excellent!
Congratulations.