torsdag 28. februar 2008

Frontkollisjon / møteulykker har kostet oss over 61 milliarder kroner


Lover fullt trykk: NSB-sjef Einar Enger, samferdselsminister Liv Signe Navarsete og jernbanedirektør Steinar Killi på pressekonferansen i kveld.

I 2007 brukte NSB over 130 millioner kroner på annen transport for forsinkede passasjerer.

På pressekonferansen umiddelbart etter møtet igår, som ble sammenkalt etter at pressen og stortingsrepresentant Jan Bøhler (Oslo AP) og andre løver setter fokus på "NSB forsinkelsene". Samferdselsministeren lovet at departementet nå skal sette inn "fullt trykk" på å løse den siste tidas problemer i kollektivtrafikken.

- Det vi gjør nå, er å sette ned en prosjektgruppe der både ledelsen i Jernbaneverket, NSB, Flytoget og andre aktører skal delta for å se om vi kan framskynde tiltak i Oslo-området, sa Navarsete på pressekonferansen umiddelbart etter møtet.

I mellom Stortingets spørretime og "haste møtet" ble 1 person til drept, og en hardt skadet i en frontkollisjon ved Biri på EUROPAvei 6.
Ifølge brev fra Samferdselsdepartementet av 11.09.07 kostet dødsulykken ved Biri i kroner,
1 drept x kr 26 500 000,-
1 hardt skadd x kr 7 800 000,-
2 matrielle skader kr 98 000,-

Totalt kr 34 398 000,-

Med andre ord - frontkollisjonen igår kostet over 26% av de totale kostnadene NSB brukte for hele 2007 for å erstatte annen transport for forsinket tog. I tillegg lå det et menneskeliv igjen, drept og en hardt skadd og kanskje lemlestet for resten av sitt liv!

Jeg registrerte at TV2s tekst-tv registrerte dette som en av hovedsakene på sine sider. NRKs distrikts-tv og radio sendte fra stedet, men ingen ting på tekst-tv eller i nyhetene kl 19.

Saken har enten ikke nyhetsverdi - eller er viktig nok for mediafolket i Oslo-regionen?

Fra 2000 fram til utgangen av oktober 2007 har frontkollisjonene kostet oss OVER 63 MILLIARDER kroner uten at noen evner å ta tak i dette! Dette er bare kostnadene - hva dette koster i menneskelige lidelser kan vi kanskje bare
tenke oss til?

Heldigvis skjer det svært lite dødsulykker i Oslo-regionen, og nesten ingen frontkollisjoner, takket være godt utbygd midtrekkverk på de større trafikkårene i og rundt fylket.

Kan dette være grunnen til at media/presse ikke evner å sette trykk på denne store samfunnsproblemet? Er dette grunnen til at løvene på Stortinget ikke evner å gjøre noe? Er det på grunn av at dette ikke skjer her?

Du skal ikke tåle så inderlig vel, den trafikkulykken som ENNÅ ikke har rammet deg selv.

Les mer ang kostnadene her - 1 drept og 1 hardt skadd i frontkollisjon på E6 ved Biri idag

Brev fra Det Kongelige Samferdselsdepartement:
Samfunnsøkonomiske kostnader ved trafikkulykker

Ingen kommentarer: