onsdag 27. februar 2008

1 drept og 1 hardt skadd i frontkollisjon på E6 ved Biri idag


Fra frontkollisjonen på E6 ved Biri der 1 person ble drept og 1ligger hardt skadd.

Siden 17. februar har 5 personer blitt drept på norske veier i frontkollisjoner.
17. februar 2 personer - Rv. 3 sør for Alvdal
18. februar 1 person - E39 ved Søgne i Vest-Agder
19. februar 1 person - Rv. 80 mellom Bodø og Fauske
og idag 1 person på E6 ved Biri

Nedenfor følger et samfunnsregnskap for frontkollisjoner. Jeg har brukt tall som er utregnet av foreningen Nei til Frontkollisjoner og som er basert på gjennomsnittsberegninger Transportøkonomisk Institutt (TØI) gjorde i 2005, for å finne ut hva dette koster samfunnet. Nå mener mange at dette grunnlaget også er for lavt. Men vi kommer fram til et bilde som er nesten like skremmende som de mange pårørende gir oss i sine historier med grusomme personlige lidelser og smerter. Totalt summen viser seg å være på svimmlende over 63 MILLIARDER kroner.

         Drepte                       Hardt skadde            Skadde                          Sum kostnader
         i frontkollisjoner       i frontkollisjoner       i frontkollisjoner          i frontkollisjoner

2000   kr 2 678 000        kr 4 272 000              kr 1 340 800              kr 8 290 800
2001   kr 2 574 000         kr 3 396 000             kr 1 353 600              kr 7 323 600
2002   kr 2 964 000        kr 4 248 000             kr1 655 200               kr 8 867 200
2003   kr 2 912 000        kr 3 420 000             kr 1 560 800              kr 7 892 800
2004   kr 2 912 000        kr 3 972 000              kr 1 583 200              kr 8 467 200
2005   kr 2 340 000        kr 3 372 000             kr 1 316 800               kr 7 028 800
2006   kr 2 678 000        kr 3 132 000              kr 1 358 400              kr 7 168 400
2007   kr 2 470 000        kr 2 532 000              kr 1 300 000             kr 6 302 000
(2007 t.o.m 31.10.07)  (tallene er i hele tusen)

Sum Kostnad på drepte                    = kr 21 528 000 000,00
Sum Kostnad på hardt skadde        = kr 28 344 000 000,00
Sum Kostnad på skadde                   = kr 11 468 800 000,00
Sum Totalkostnad frontkollisjoner = kr 61 340 800 000,00

Dette er de harde og kalde faktaene for landet som helhet. Hardt skadde er basert på et gjennomsnitt av TØI’s alvorlig på kr. 6 mill. og meget alvorlig skadd på kr. 18 mill. som da blir kr. 12 millioner. Disse alvorlige tall skyldes en nærmest fullstendig manglende sikkerhet mot frontkollisjoner på 2- og 3-feltsveger.

For mer informasjon, se brevet fra Nei til Frontkollisjoner:
Trafikktragediene og – ulykkene koster medmenneskene smerte og samfunnet dyrt

Brev fra Det Kongelige Samferdselsdepartement: 
Samfunnsøkonomiske kostnader ved trafikkulykker

Ingen kommentarer: