lørdag 23. februar 2008

Eiksundsambandet åpnes idag.

I dag klipper samferdselsministeren snora for Eiksundsambandet. Veisambandet som har kostet i underkant av en milliard kroner binder øykommunene Hareid , Ulstein, Herøy og Sande sammen med fastlandskommunene Volda og Ørsta.

Først av alt vil jeg få gratulere øykommunene Hareid , Ulstein, Herøy og Sande, og fastlandskommunene Volda og Ørsta med denne tunnelen.

Dette et godt eksempel på hvordan landets infrastruktur har vært bygd opp i 10-år. Vi bruker store ressurser på slike prosjekter. Før denne tunnelen ble fastlandsforbindelsen Lofast til Lofoten åpnet, mitt fødested.

Vi har et valgsystem som gjør at politikerne står på for å få utbygd prosjekter i sine hjemtrakter - dette blir ved neste korsvei omgjort til stemmer. Vi er nå bare knappe 1 1/2 år unna stortingsvalget - og våre stortingspolitikere har allerede begynt å posisjonere seg. Dette vil vi få synlige eksempler på når nå Nasjonal Transportplan (NTP) 2010-2019 skal ut på høring og diskuteres i Stortinget.

Jeg vil utfordre landets stortingspolitikere til å tørre mer - til å våge å ta et oppgjør med denne tankegangen, og se landet under ett. La oss ta et krafttak for alle disse meningsløse drapene som vi lar få lov til å skje, uke etter uke pga en elendig veistandard og et veimiljø som ikke tar høyde for dagens trafikk.

La oss sammen evne å gjøre noe. Få ned drapene, styrke konkurransen for fastlandsøkonomien og våre bedrifter, spare miljøet ved å få mer godstranport over på jernbane og samtidig korte ned kjøretiden for vogntog og persontransporten som gir lavere utslipp.

Ingen kommentarer: