mandag 18. februar 2008

Ny tragedie på Rv.3 - 2 person drept i frontkollisjon


Fra dagens Østlendingen

På nytt har det skjedd en frontkollisjon på Rv. 3 med døden som utfall. 2 personer ble drept i denne tragiske ulykken igår. Politiet sier de ikke vet årsaken til ulykken - men det vi vet er at det ikke eksisterer fysiske midtdelere på en av våre største gjennomfartsårer. For noen månder siden måtte Statens vegvesen sette ned fartsgrensen fra 90 til 80 på denne strekningen, pga at vi ikke evner å følge utviklingen i transportsektoren.

Tragisk - og enda mer tragisk er det at ingen på dagens Storting eller Regjering evner å ta tak i denne store utfordringen. Og på grunn av manglende evne til å gjøre noe blir mennesker ukentlig drept i frontkollisjoner.

Ingen høy og mørk Sponheim er å se på banen nå, ingen Per Kristian Foss eller Høybråten. Pga at pressen ikke jager slike nyheter, så viser politikerne heller laber interesse og det kommer lite eller ingen handlig fra dagens Regjering. 10 km midtrekkverk fant Jens Stoltenberg plass for i årets statsbudsjett. 1 km mer enn for 2007.

Var det noen som sa av vi bygde veien mot Soria Moria?

Ingen kommentarer: