mandag 22. september 2014

Kun 21 km midtrekkverk på to- og trefelts riksvei 2013

For å oppnå målsetting om færre drepte og skadde i veitrafikkulykker er også trafikkseparerende tiltak for å begrense tallet på utforkjøring- og møteulykker viktige.


Drøyt 10 kilometer med firefelts riksvei ble åpnet for trafikk i 2013. Dette er på samme nivå som året før, men bare drøyt halvparten av antall kilometer firefelts riksvei som ble åpnet for trafikk i 2011. Utover dette ble det bygd 21 kilometer midtrekkverk langs to- og trefelts riksveier i 2013. Også dette var mindre enn de to foregående årene, men her er veibredden en begrensende faktor for videre utbygging. Til gjengjeld ble antall kilometer med forsterket midtoppmerking (rumlefelt) fordoblet i 2013 sammenlignet med de to foregående årene. Nesten 150 kilometer riksvei fikk slik merking i 2013.
                                                                2011  2012  2013   2013-12(%)
Km firefelts riksveg                                  13       19     11      -44,7
Km midtrekkverk bygd på 2- og 3felts     31,2   28,5  21,2    -25,6
Antall drepte i vegtrafikkulykker              168    145    187     29,0Mindre møtefrie veier med midtrekkverk - mer romlefelt
 

Innsatsen til den rød/grønne regjeringen står til stryk når det gjelder trafikksikkerhet og innsatsen med å sikre våre høytrafikerte og trafikkfarlige veier. 

Selv med kunnskapen: Fagetaten understreket oat ved å sikre våre høytrafikerte veier så kunne vi redusere antall drepte og hardt skadde med 100 personer HVERT år.

I sitt forslag til NTP 2014-2023 innenfor + 45 prosent rammen mente Staten vegvesen at det kunne åpnes om lag 910 km ny møtefri riksvei i NTP-perioden. Av dette er omlag 440 km firefelts vei og omlag 470 km to-/trefelts vei med midtrekkverk. (se nederst side 38 i grunnlagdsdokumentet Null drepte og null hardt skadde -fra visjon til virkelighet)

Så selvom Regjeringen Stoltenberg økte rammen til MER enn +45%, valgte de å redusere antall km med møtefri vei fra 910 km i fagetatens forslag ned til 780 km møtefri vei.

Se også:
52 personer omkom i sommermåndene

50% av utforkjøringene skjer til venstre for føreren

Kilde: SSB og Veidirektoratet

Ingen kommentarer: