mandag 22. september 2014

Flere bruker bilbelte

Skiller ofte mellom død og hardt skadd om du bruker sikkerhetsbelte eller ikke. Så med andre ord: bilbelte er årsaken til skadegraden, men ikke til ulykkene.
Det ble gjennomført noe over 1 million bilbeltekontroller i 2013. Dette er samme omfang som i hvert av årene 2010-2012, men 60 prosent flere enn gjennomsnittet for årene 2007-2009. Andelen som bruker bilbelte, har økt gradvis de senere årene, særlig innenfor tettbygde strøk hvor 94,4 prosent av de kontrollerte brukte bilbelte i 2013. I mer spredtbygde strøk var andelen 95,6 prosent. Dette er en vekst i bruken av bilbelte på henholdsvis 5 og 3 prosentpoeng fra 2007.Samtidig så viser granskningsrapportene etter dødsulykkene at det er rundt 30% av de omkomne som ikke brukte bilbelte. Vi vet at bruken av sikkerhetsbelte er årsaken til skadegraden, og ofte er skille mellom man overlever en trafikkulykke eller ikke. I f.eks. en frontkollisjon har man forholdsvis gode sjanser på å overleve i en fart på opp til 70 km/t hvis man bruker sikkerhetsbelte.

Kilde: SSB

Ingen kommentarer: