tirsdag 8. juli 2008

Navarsete ønsker å få inn flere store, utenlandske entreprenører på det norske markedetSamferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) vil bruke oljepenger til et skippertak for vei og jernbane, slik tidligere finansminster Per Kleppe har foreslått. Arbeidsminister Dag Terje Andersen (Ap) er uenig med Kleppe og vil ikke bruke flere oljepenger, skriver Dagens Næringsliv.
- Kleppes utspill er et interessant sammentreff, siden det er nettopp det vi er i gang med, sier Navarsete til DN.
Så på den ene siden signaliserer den påtroppende Senterpartilederen ønske om å bruke mer av vår rikdom til å sikre våre fremtidige barn, samtidig som hun som Samferdselsminister forsvarer regjeringens manglende evne til å ta gjøre en større innsats slik at regjeringens egen nullvisjon nås.
- Å finne økonomisk balanse handler også om å utvide handlingsrommet i økonomien. Hvis vi kjører penger ensidig inn uten strategi på å holde prisene nede, vil vi få sterk prisvekst, økt inflasjon og mindre igjen for pengene. Jeg vil åpne for å bruke mer oljepenger på å få inn flere store, utenlandske entreprenører på det norske markedet, fordi det ikke vil øke presset på økonomien. Men jeg er opptatt av ikke å ta grep innen oljepengebruken som forsterker presset på kronen og renten, sier Navarsete, og peker på mangelen på arbeidskraft i Norge.
Ja, la oss få inn større entreprenører fra utlandet, hvis det kan være med på å redde liv. Samtidig så håper jeg at dette sender signaler innad i regjeringen, om at manglende arbeidskraft og press i økonomien ikke skal være en bærende unnskyldning for en manglende evne til å gjøre noe mer dramatisk når det gjelder å redde liv på veien!

Ingen kommentarer: