søndag 6. juli 2008

Stortingsrepresentant Rudihagen fra AP: -Vi må også iverksette flere fysiske tiltak for å bedre sikkerheten.

Dødsulykkene på veiene må ned

Hittil i år er 133 personer drept i trafikken, sier stortingsrepresentant Torstein Rudihagen (Ap) – samferdselspolitisk talmann i VOL - Magasin den 3. juli i år.

Han sier videre: "Det betyr at 36 flere er omkommet på veiene sammenlignet med samme periode i fjor. Dette er dramatiske tall som vi må gjøre noe med. Antall trafikkulykker må ned. Antall drepte på veiene må ned."

I sitt eget hjemfylke Oppland har det vært tragiske mange frontkollisjoner de siste årene. Statistikken for E6 igjennom Gudbrandsdalen sier sitt. At vi ikke heller evner å ta tak i slike store gjennomfartsårer som f.eks. stamveiene E6, E18, E39 og Rv3 sier litt om hvilken situasjon vi lever i når det gjelder trafiksikkerheten på veiene. Sist vinter ble farten satt ned fra 90 km/t til 80 km/t på Rv. 3. Nå vurderer vår samferdselsminister Liv-Signe Navarsete å sette en farten på E18 igjennom Telemark fylke etter flere frontkollisjoner med drap og lemlestede liv.

Det ser derfor ut som om vi går med baken inn i framtiden. Vi greier rett og slett ikke å ruste opp vår infrastruktur, verken på vei eller jernbane, slik at den holder tritt med utviklingen i økningen av transporten. Derfor ser vi også det tragiske i statistikken, med kraftig økning i drap og hardt skadde.

Les også: Dødsulykkene på veiene må ned
- Kleppe skjønner galskapen
Oljepenger til vei og tog
Hardt skadd i møteulykke

Ingen kommentarer: